Workshop Rörelsesjukdomar Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Workshop Rörelsesjukdomar > Flashcards

Flashcards in Workshop Rörelsesjukdomar Deck (11)
Loading flashcards...
1

Vad förbättrar essentiell tremor?

Alkoholintag

2

Vad kan sägas om den direkta vägen?

Rör dig!
= Stimulering ger disinhibition av thalamus

3

Vad kan sägas om den indirekta vägen?

Rör dig inte!
=> Stimulering ger disinhibition av subthalamic nucleus och därav inhibition av thalamus

4

Vilka två huvudgrupper av rörelserubbningar finns?

Hypokinesier

Hyperkinesier

5

Vilka hypokinesier har vi?

Bradykinesi
- Minskad rörlighet

Freezing
- Fastnar på fläcken

Rigiditet
- Kugghjulsfenomen i arm

6

Vilka hyperkinesier har vi?

Hyperkinesier är vanligare än hypokinesier
- Tremor
- Dystoni
- Chorea (ormliknande överrörlighet)
- Tics

7

När ökar hyperkinesier?

När person blir orolig/ nervös

8

När är vanligaste insjuknandeålder för Parkinsons?

55-60 år

9

Vad är intentionstremor?

Tremor vid intention till rörelse

10

Vad kan sägas om essentiell tremor?

Autosomalt dominant med varierande penetrans

Inga strukturella förändringar i CNS

Tremorn ökar när man försöker göra en rörelse, ex. hålla i ett glas med vatten

11

Vad kan sägas om dystoni?

Ofrivilliga och ihållande muskel-sammandragningar med vrianda och upprepade rörelser

Förvärras av frivilliga rörelser

Cervikal dystoni (=torticollis) är vanligast (sternocleidomastoideus)