Föreläsning Yrsel och balanssystem del 1 Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Föreläsning Yrsel och balanssystem del 1 > Flashcards

Flashcards in Föreläsning Yrsel och balanssystem del 1 Deck (24)
Loading flashcards...
1

Är yrsel vanligt?

Ja, ffa hos äldre

2

Vad har balanssystemet för funktion?

1. Veta vart kroppen är och hur den förhåller sig till rummet

2. Koordinera rörelser

3

Vilka sinnen ger input för balansen?

- Syn
- Innerörat (vestibulär)
- Proprioception
- Hud (känsel)

Allt ovanstående ska sedan samordnas i vestibulariskärnorna i hjärnstammen => för att veta hur man ligger till

4

Vad kan yrsel bero på?

1. Störning i det som ger input till balansen, dvs:
- Syn
- Innerörat
- Proprioception
- Hud

2. Störning i CNS

Kombo av ovanstående två

3. Fysiologisk (ex. karusell)

5

Vad kan sägas om innerörat och balans?

Tre båggångar:
1. Främre båggång
- Känner av framåtrörelser

2. Bakre båggång
- Känner av bakåtrörelser

3. Laterala båggång
- Känner av rotationer i längsaxeln

Sacculus
- Känner av kroppens läge/ rörelse i vertikalplanet

Utriculus
- Känner av kroppens läge/ rörelse i horisontalplanet

6

Vilka nerver samlar upp innerörat balans information?

N. vestibularis superior
- Främre båggång

N. vestibularis inferior
- Bakre båggång
- Sacculus

7

Vad är otolitsystemet?

Sacculus + utriculus

Känner av kraft i form av accelerationer (ex. gravitation)

8

Vad är det som gör att otolitsystemet kan känna av acceleration?

Sacculus och utriculus har sinnesceller

Sinnesceller har stereocilier och kinocilier

9

Kan man bli lurad av sitt otolitsystem?

Ja, när man accelerar väldigt fort framåt (ex. vid flygplansstart) då åker cilierna bakåt 30 grader => vilket ger känslan att man lutar 30 grader (fast planet fortfarande är helt horisontellt med marken)

10

Hur kan man testa sacculus?

cVEMP-test

Kollar om sacculus fungerar eller ej, men man kmr inte få reda på hur pass skadad den eventuellt är

11

Hur kan man testa utriculus?

Tyska hinken

Vit remsa inuti hinken, patientens uppgift är att ställa hinken horisontellt => då kan vi se hur pass bra pat. lägger hinken
- Får ha en felställning på ca 2,5 grader max
- Felställning på 15 grader = väldigt sjuk

12

Vad händer om man får en skada på vänster utriculus?

Skada på vänstersida => mer stimulus på vänstersida => lutar huvudet mer åt vänster

13

Hur fungerar båggången?

Fyllda med endolymfvätska som detekterar rörelser

Längst fram ligger capulan (gelatinöskropp) => möjlighet att röra sig fram och tillbaka

14

Hur samarbetar bågångar på respektive sida?

Om man roterar åt höger:
- Då kommer ena sidans capula gå åt höger
- Och den andra sidans capula kommer gå åt vänster

Dessa kommer då att samarbeta

15

Vad är VOR (vestibulo ockulära reflexen)?

Ögat går i exakt motfas till rotationen

Detta gör att ögat hoppar (nystagmus)

16

Vad ger VOR?

När patienten roterar mot höger så kommer endolymfan på höger sida trycka mot capulan
=> det innebär att det ökar signalen mot vestibulariskärnorna på den sidan

Detta kommer skicka signaler till ögat att kompensera för rörelsen

17

Vad händer om VOR ej fungerar?

Kan ej gå och läsa skyltar samtidigt

För varje steg man tar blurras synen

Kan uppstå i samband med en tumör etc.

18

Hur tittar man på nystagmus?

Eliminera fixation via Frenzels glasögon

Varför?
- Synintryck minskar perifer nystagmus med 70%

19

Vad har syninformation för påverkan på balansen?

1. Rörelser relativt omgivningen
- ex. när vi tror att vi börjar accelerera när granntåget börjar röra sig

2. Ger möjlighet till anticipatorisk kontroll
- kan i förväg undvika ett hinder

20

Vad har proprioception för påverkan på balansen?

Ger ingormationen om kroppens läge
= viktig info för att vi ska kunna korrigera rörelser

21

Vad har känsel- och hudinformation för påverkan på balans?

Mekanorec. i huden registrerar tryck mot underlag och därmed kroppens rörelser

22

Vad har CNS för påverkan på balans?

Rörelseupplevelse

Planering/ koordination

23

Hur diagnostiserar man öronyrsel?

Aktuella yrselsymtom
- Karaktär?
- När kmr besvär?
- Duration?
- Provocerande fenomen?

Nystagmografi
- Ögats rörelser kan registreras och analyseras

VOR-test
- Om man vrider huvudet ska ögonen gå åt motsatt håll

HIT-test
- Rycktestet: om man rycker huvudet snabbt ska ögonen fortsätta titta rakt fram på läkaren

24

Vad händer om man får stopp på ena balansorganet, och det andra kvarstår? ex. blodpropp

Då upplever man en rotation mot andra sidan
=> ögonrörelserna kompenserar med rörelser åt andra sidan (hoppar mot andra sidan)

Detta ger ständig rotationsyrsel