Föreläsning ADHD Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Föreläsning ADHD > Flashcards

Flashcards in Föreläsning ADHD Deck (11)
Loading flashcards...
1

Vad kan sägas om prevalensen för ADHD?

Pojkar drabbas vanligare än flickor

men i äldre ålder är könsskillnaderna mindre

2

Vilka är grundbultarna i problem vid ADHD?

Ouppmärksamhet
Hyperaktivitet
Impulsivitet
Exekutiva funktioner

=> detta ger problem med inlärning

3

Hur ser samsjukligheten ut för ADHD?

Mycket samsjuklighet vid ADHD
- 30-50% motoriska & sensoriska problem
- 40% inlärningssvårigheter
- 20-50% autism
- Ångest 15-50%
- Depression 20-70%
- Bipolär sjukdom 6%

4

Vad är den neurobiologiska bakgrunden till ADHD?

Störningar i hjärnans struktur
- Genetiska fel/ epigenetik
- Toxiska exponeringar under fosterstadium
- Mognadsdefekter

Störningar i hjärnans funktion
- Neurotransmission
- Banorna funktion och integration

5

Hur ser ärftligheten för ADHD ut?

Stor ärftlighet
- 60-90% av ungdomar

Polygenetisk sjukdom

6

Vilka riskfaktorer finns till att utveckla ADHD?

Rökning under graviditet

Alkohol/ drogexponering

Låg födelsevikt

Infektioner

7

Hur ser hjärnan ut vid ADHD?

Mindre gråsubstans i frontala och parietala loben

Hjärnbarken (kortex) blir därmed tunnare

8

Vilka hjärnsystem tycks vara påverkade vid ADHD?

1. Frontoparietal network
- Uppmärksamhet
- Orientering

2. Dorsal frontostriatal network
- Inhibitorisk kontroll
- Respons

3. Mesokortikolimbic netowork
- Motivation
- Belöningsprocesser
- Frustation och aggression
- Har man ADHD klarar man inte av en handling om man inte snabbt får belöning

4. Default mode network

5. Central exekutive network

9

Hur utvecklar sig ADHD över tid?

Ungefär hälften har inte kvar diagnos i vuxen ålder
- ouppmärksamhet är det mest stabila symtomet

10

Varför missas ofta flickor i diagnostiseringen av ADHD?

Olika normer flickor & pojkar
=> flickor missas därför i diagnostiseringen

11

Vad är ESSENCE för autism resp. ADHD?

Autism
- Sömnproblem
- Detaljorienterad

ADHD
- Rastlös
- Svårt i skolan
- Glömskhet