Föreläsning Psykos Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Föreläsning Psykos > Flashcards

Flashcards in Föreläsning Psykos Deck (14)
Loading flashcards...
1

Hur börjar oftast psykos?

Prodromal fas
- Negativa symtom
- Drar sig tillbaka
- Visar inga positiva symtom
= i genomsnitt 5 år

2

Vad kan man göra för att optimera schizofreni så mycket som möjligt?

Socialt stöd

3

Vilka miljöfaktorer finns det bakom psykos?

1. Stress och traumatiska händelser

2. Droganvändning

3. Etnisk minoritet

4. Leva i storstäder

4

Vad kan ge psykos?

Schizofreni

Droger

Depression

Bipolär sjukdom

PTSD

OCD

5

Vilka symtom fås vid schizofreni?

Positiva symtom
- Hallucinationer
- Vanföreställning

Negativa symtom
- Oförmåga att känna njutning
- Viljelöshet

Kognitiva symtom
- Minskad exekutiv funktion
- Avbrytande av tankar

6

Vad gäller ang. genetiken för schizofreni?

Dubbel hit hypothesis
=> man har en sjuk allel och miljöfaktorer slår ut den sista

7

Vilka gener är påverkade vid schizofreni?

Polygenetisk
- COMT (Catechol-O-Methyl-Transferase)
- D2-rec.

8

Vad innebär "salience"?

Salience = något är betydande för en
- Pengar på gatan är salient för en

Kan ha olika former och uttryck

9

Vad tror man är mekanismen bakom schizofreni?

Dopamin-hyperaktivitet i basala gangleringa

Dopamin-hypoaktivitet i PFC

10

Hur kopplar "salience" till vanföreställningar?

1. Mer dopamin i basala ganglierna

2. Oviktiga saker får salience
- T ex. att man hör ljud på gatan och uppfattar dem som betydande

3. Då börjar hjärnan tänka att något är konstigt, att ngt inte är som det borde vara

4. Hjärnan letar förklaringar till varför den känner som den gör och försöker få allt passa in i detta system

5. Slutar med vanföreställningar (hjärnan behöver en förklaringsmodell, även om den så är påhittad)

11

Vad tros vara mekanismen till hypoaktivitet i dopaminerga neuron till PFC?

1. Hypofunktion i NMDA-rec. på inhibitoriskt gabanergt neuron i kortex som normalt blockerar ett inhibitoriskt gabanergt neuron i hjärnstammen

2. Det ger minskad inhibition av ett inhibitoriskt gabanerga neuron i hjärnstammen kopplar till dopaminergt neuron som går till kortex

3. Slutprodukten blir en mer hämmad PFC

12

Vad innebär "self-referental thinking"?

Schizofreni-patienten tror att allt är riktat mot dem

De tror ofta att saker handlar specifikt om dem

13

Vad är det viktigaste att ta med sig om schizofreni?

Hyperaktivt mesolimbiskt system
=> ger en abnorm salience => positiva symtom för att hjärnan vill förklara abnorm salience

Hypoaktivitet i mesokortikala system
=> negativa och kognitiva symtom

Förhöjd "self-referntial thinking"
=> allt handlar om mig

Minskad "self-other-differentiation"
=> svårt att skilja på om de gör något mot sig själva, eller om någon annan gör det mot dem

14

Viktigt att sätta in schizofreni i en kulturell kontext, vad innebär det?

Vad som är en vanföreställning skiljer sig mellan olika kulturer
- "Guds röst"
- "Röst från de döda"