Workshop Beroende Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Workshop Beroende > Flashcards

Flashcards in Workshop Beroende Deck (2)
Loading flashcards...
1

Varför blir vi inte beroende av allt som aktiverar belningssystemet? Ex. socker, sex och spel

Droger ger så extrem aktivering
- medan naturliga belöningar aktiverar belöningssystemet på en normal naturlig nivå

Negativ feedback, och regleringssystem finns för naturliga belöningar
- Ex. mättnad

Reward prediction error
- Sex kan vara dåligt, mat kan vara äcklig
- Kokain däremot, det är aldrig äckligt (drogen kommer alltid vara bättre än förväntat enligt reward-prediction-error)

2

Är beroende en sjukdom eller bara dålig karaktär?

Belägg för att det är en sjukdom:
- Ärftlighet
- Farmaka kan hjälpa
- Slutstadium är enhetligt
- Liknar många kroniska sjk

Belägg för att det är pga. dålig karaktär:
- Man har ett val => kontrollförlust
- Ändrad livssituation påverkar
- Samtalsterapi fungerar
- Kräver tillgång till substans