Föreläsning Jonkanalers roll vid sjukdom & behandling Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Föreläsning Jonkanalers roll vid sjukdom & behandling > Flashcards

Flashcards in Föreläsning Jonkanalers roll vid sjukdom & behandling Deck (14)
Loading flashcards...
1

Varför får man sämre aktionspotential vid MS?

Myelin försvinner vilket gör att fler kaliumkanaler frisätts, och då läcker fler joner ut => sämre aktionspotential => kan ej avfyra en ny potential

2

Vad kan trigga epilepsi?

1. Hyperventilation pga. stress

2. Andas ut mer koldioxid

3. Färre vätejoner i blodet

4. Högre pH

5. När vätejoner försvinner kommer kalciumjoner vilja sätta sig på albumin istället (pga. vätejoner satt där innan)

6. Kalcium försvinner från spänningskänslig natriumkanal. Natriumkanalen blir då mer retbar pga. kalcium normalt trycker ner den spänningskänsliga delen i natriumkanalen

7. Om natriumkanalen blir mer retbar kan det resultera i epilepsi

8. Natriumkanaler öppnas alltså mer frekvent vid lägre mängder kalcium i blodet

Slutsats: när kalcium minskar (ex. pga pH-ökning) då får vi mer exciterbara neuron

3

Vad händer om man stimulerar natrium-kanaler?

Retbarhet ökar
- dvs. enklare att få en aktionspotential

4

Vad händer om man stimulerar kalium-kanaler?

Retbarhet minskar
- dvs. svårare att få en aktionspotential

5

Vad händer om man blockerar natrium-kanaler?

Retbarhet minskar

6

Vad händer om man blockerar kalium-kanaler?

Retbarhet ökar

7

Vad menar med att komma över tröskeln för en aktionspotential?

"Man stimulerar och stimulerar, men när man kmr över tröskeln => då sticker aktionspotentialen iväg fort"

8

Vad är det som gör att en nervcell fyrar?

Många nervceller en nervcell som då kommer över tröskelvärdet => aktionspotential sticker iväg

9

Vad händer om man blockerar 50%, 80% eller 81% av alla natriumkanaler?

50%
- Ja, aktionspotential ändå pga enorm flexibilitet

80%
- Ja

81%
- Nej, vi får ingen aktionspotential

Kontenta: skillnaden är liten vad som kickar igång en aktionspotential

10

Skillnaden är liten vad som kickar igång en aktionspotential eller inte, vad innebär det för ex. smärtbedövning?

Måste blockera en stor del av alla natriumkanaler vid ex. lokalbedövning

Vi får dock ej blockera för mycket, för då kan vi få hjärtarytmi

11

Vad händer om man får för mycket kalium i blodet?

Om man får för mycket kalium i blodet stängs natriumkanalerna
=> hjärtat slutar slå

12

Vad gör man om man vill att ett "soon to be"-transplanterat hjärta ska sluta slå?

Lägg på kalium

13

Hur behandlar man epilepsi?

Blockera natriumkanaler (natrium = gas)

eller

Öppna kaliumkanaler (kalium = broms)

14

Hur fungerar lokalanestetika rent principiellt?

Öppen jonkanal blockeras genom att lokalanestetika sätter sig i vägen