Laboration Balansdemonstration Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Laboration Balansdemonstration > Flashcards

Flashcards in Laboration Balansdemonstration Deck (12)
Loading flashcards...
1

Vad mäter sacculus?

Krafter i vertikal riktning

2

Vad är VOR?

Vestibular ocular reflex
=> ger nystagmus när vi snurrar

(om man har något att fokusera på får man mindre nystagmus)

3

Vad är ett kaloriskt prov?

Vatten i öronen

Görs på akuten, om man har en patient med underlig yrsel

4

Hur tolkar man ett kaloriskt prov?

Friskt kännetecknas av: COWS
= cold other
= warm same

Ex. höger öra:
Kallvattennedkylning av ett friskt balansorgan medför en illusion av att man roterar åt vänster (den andra sidan man stimulerar)
= Upplevd rörelse: COLD = OTHER

Vestibulookulära reflexen (VOR) gör då motrörelser till den upplevda rörelsen, och rör därmed ögonen mot höger i en långsam VOR-rörelse. Detta följs av en snabb rörelse mot andra sidan (vänster). Det är den snabba rörelsen som är nystagmus. Nystagmus slår alltså bort från det öra som stimulerats
= Nystagmus: COLD = OTHER

Ex. höger öra:
Varmvattenuppvärming av ett friskt balansorgan medför en illusion av att man roterar åt höger (den sidan man stimulerar)
= Upplevd rörelse: WARM = SAME

Vestibulookulära reflexen (VOR) gör då motrörelser till den upplevda rörelsen, och rör därmed ögonen mot vänster i en långsam VOR-rörelse. Detta följs av en snabb rörelse mot andra sidan (höger). Det är den snabba rörelsen som är nystagmus. Nystagmus slår alltså mot det öra som stimulerats
= Nystagmus: WARM = SAME

5

Hur kännetecknas ett positivt kaloriskt prov (sjuk patient)?

Positivt kaloriskt prov (sjuk patient)
- Kallt = upplever rotation åt samma håll som stimulering
- Varm = upplever rotation åt motsatt håll som stimulering

6

Vad är kristallsjukan?

1. Kristaller lossnar från sacculus och utriculus

2. Kristallerna åker genom endolymfan
och fastnar i någon av båggångarna

3. De lösa partiklarnas rörelser påverkar då den drabbade båggångens känselspröt

4. Känselsprötets aktivering ger upphov till en kraftfull signal till hjärnan

5. Det ger korta yrselattacker, åksjukesymtom och en mer eller mindre uttalad gång- och balansstörning

7

Hur testas kristallsjukan?

Dix-Hallpicks's manöver
= måste göra varje sida för sig

8

Hur botas kristallsjuka?

Korrektionsmanöver (repositionering)
=> innebär att man gör olika huvudrörelser som får kalkkristallerna att återgå till sin ursprungliga plats

9

Hur kan man undersöka balansen?

Balansen kan undersökas med:
- Rombers test
- Finger-näs-test
- Ögonföljerörelser
- Nystagmus
- Hörsel
- Proprioception med stämgaffel

10

Vad kan bidra till balansen?

Muskelspänninginslag

Psykogen inlagring

Alkohol eller vissa lm

11

Vad är ortostatisk yrsel?

Upplevs som en svimningskänsla

12

Vad är mest troligt till en MS-patientens yrsel?

Att MS ger symtom pga. plack/ inflammation i lillhjärnan eller hjärnstammen