Laboration Neurologisk status Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Laboration Neurologisk status > Flashcards

Flashcards in Laboration Neurologisk status Deck (14)
Loading flashcards...
1

Hur kan man dela in nervsystemet?

CNS
= hjärna och ryggmärg

PNS
= 12 kranialnerver + 33 par spinalnerver

2

Vilka funktioner har olika delar av hjärnan?

Frontalloberna
- Central personlighet

Temporallob
- Center för hörsel, känslor och minnen

Parietallob
- Centrum för känsel

Occipitalloben
- Syncenter

Cerebellum
- Balans

3

Vad har gyrus precentralis för funktion?

Motorik

4

Vilka är de två viktiga motoriska banorna?

Pyramidbanan = tractus corticospinalis
= bana som går från kortex och löper ner till spinalnerver

Kortikonukleära banor = columna dorsalis

5

Vilka är de 3 viktiga sensoriska banorna?

Funiculus posterior, columna dorsalis (baksträngen)
- Proprioception
- Vibration
- Tryck, diskriminativa

Tractus spinothalamicus lateralis
- Smärta
- Temperatur

Tractus spinothalamicus anterior
- Beröring

6

Vilka 6 områden bygger ett neurologiskt status på?

Högre cerebrala funktioner

Kranialnerver

Motorik

Reflex

Koordination

Sensibilitet

7

Hur testar man högre cerebrala funktioner?

Vakenhetsgrad

Språkfunktion

Orienteringsförmåga

Minnesfunktion

Uppmärksamhet

Spatial

8

Hur testar man kranialnerver?

Ögonbottnar

Synfält

Ögonrörelse

Nystagmus

Ptos

Pupillstorlek
- isokoli = lika stora pupiller
- anisokoli = förstorad pupill på ena ögat

Ansiktsmotorik

Hörsel

Svalgreflex

Svalgasymmetri

Tungmotorik

9

Hur testar man motorik?

Gång
- tå-gång
- häl-gång

Finmotorik

Medrörelser

Nigsittning

Uppresning

Ofrivilliga rörelser
- tremor

Muskelkraft i armar
- Fingerspretning
- Axelabduktion
- Armbågsböjning/ sträckning = Grassets test (pronationstendens)

Muskelkraft i ben
- Barré

Muskeltonus

Muskelatrofi

10

Vilka reflexer testar man?

Senreflexer, ex;
- Bicepsreflex i armvecket
- Brakioradialisreflex
- Tricepsreflex
- Quadricepsreflex
- Vadreflex

Patologiska reflexer, ex;
- Babinskis tecken

11

Hur testar man koordination?

Extremitetsataxi:
- Finger-näs
- Häl-knä-försök
- Diadokokinesi (snabbt upprepande av rörelse)
- Finmotorik

Bål
- Rombergs prov

12

Hur testar man sensibilitet?

Ytlig känsel
- Smärta
- Beröring
- Temperatur

Djup känsel
- Vibration
- (Diskriminativ beröring)
- (Proprioception)

13

Vilka frågor ingår i en neurologisk anamnes?

Vilka är patientens symtom?

När och under vilka omständigheter börjar besvären?

Hur utvecklar sig symtomen?
- I vilken grad och under vilken tid utvecklar sig symtomen?

Hur påverkar besvären patientens vardag?

Åtföljande/ ackompanjerande besvär?

14

Vad är ptos?

En ögonlocket hänger

pga. dysfunktion i levator palpebrae superior (ögonlockslyftarmuskeln) eller nerven som försörjer nerven (n. occulomotorius, CNIII)