Anatomiföreläsning K5 Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Anatomiföreläsning K5 > Flashcards

Flashcards in Anatomiföreläsning K5 Deck (36)
Loading flashcards...
1

Hur många kranialnerver har vi och var utgår dessa ifrån?

12 stycken

Alla utgår från hjärnstammen, förutom 1, 2 och 11

2

Vilka kranialnerver har vi och vad gör de?

N I: N. olfactorius.
- Lukt

N II: N. opticus
- Syn, pupiller

N III: N. oculomotorius
- Ögonmuskelnerven???

N IV: N. trochlearis
- Rullmuskelnerven, påverkar även ögonlock???

N V: N. trigeminus
- Sensorik i ansiktet
- Tuggmuskulatur

N VI: N. abducens
- Sidtittarnerven???

N VII: N. facialis
- Motorik i ansiktet
- Denna nerv som fallerar vid facialispares

N VIII: N. vestibulocochlearis
- Balans- och hörselorgan

N IX: N. glossopharyngeus
- Smak och känsel bakre del av tungan
- Har även hand om sväljning och parasympatisk funktion för spottkörtel, baroreceptorer, m.m.

N X: N. vagus
- Skickar iväg viktig gren till larynx

N XI: N. accessorius
- Innerverar trapezius

N XII: N. hypoglossus
- Innerverar tungmuskulatur

3

Vad ger den främre blodförsörjningen av hjärnan?

A. carotis interna

4

Vad ger a. carotis externa blodförsörjning?

A. carotis externa ger blod till ansikte

5

Aa. vertebralis ger den bakre blodförsörjningen, men hur tar det sig in i hjärnan?

Aa. vertebralis tar sig genom foramen transversum och vidare in genom foramen magnum

6

Varför är MCA viktig att kunna?

Oftast där som det sker en infarkt (80%) då det är den naturliga fortsättningen på a. carotis interna

7

Vad kan sägas om a. cerebri anterior?

ACA är anterior och fortsätter framåt medialt där den rider på corpus callosum

8

Vad ger en MCA-infarkt?

Kontralateral hemipares

Central facialispares

Kontralateral sensibilitetsnedsättning

Kontralateral homonym hemianopsi

Afasi

Neglekt

Perceptionsstörningar

9

Vad ger en ACA-infarkt?

Ändrad personlighet

Kontralateral pares nedre extrimitet

Kontralateral känselnedsättning nedre extrimitet

Greppreflex
- som ett nyfött barn

10

Vad är homonym hemianopsi?

Bortfall av halva synfältet = homonym hemianopsi

11

Vad är bitemporal hemianopsi?

Bortfall av samma halva av synfältet på båda ögonen vilket tyder på en skada ovanför synnervskorsningen = bitemporal heminopsi

12

Vad tyder bortfall av motsatt halva av synfältet på ögonen?

Skada under synnervskorsningen

13

Vad är neglekt?

Oförmåga att vid hjärnskada uppfatta intryck från den ena kroppshalvan

14

Vilket område/ blodkärl är troligen påverkat om man stammar och inte får ur sig orden efter en stroke?

Brockas area ligger bak i temporalloben och står för motoriskt tal

Försörjs av MCA

15

Vilket område är troligen påverkar om vi ej fattar tal?

Wernickers area
= finns endast på den dominanta sidan hos individen

16

Vad är capsula interna?

Capsula interna är en motorväg från korte till pyramidbanorna

17

Vad ger en PCA-infarkt?

Skada på synbarken

Kontralateral homonym hemianopsi

Förvirring/ inpräglingsrubbning
= pga påverkan på hippocampus

Kontralateral sensibilitets nedsättning/ hemipares

18

Vad är Wallenbergs syndrom?

Wallenbergs syndrom = PICA-infarkt, vilket ger:


Nedsatt känsel/ smärta/ temp. ipsilaterala ansiktet
= pga. påverkad trigeminuskärna

Nedsatt känsel/ smärta/ temp. kontralaterala kroppshalvan
= pga. påverkad tractus spinothalamicus

Ipsilateral svalg/ stämbandspares
= pga. påverkad nucleus ambiguus

Ipsilateralt Horners syndrom = ptos + mios
= pga. påverkan sympatikus fibrer

Ipsilateral ataxi
= pga. påverkan pedunculus cerebellaris inferior

Yrsel
= pga. påverkan nuclei vestibulare

Ipsilateral smaknedsättning
= pga. påverkan nucleus solitarius

19

Vad är ataxi?

Svårigheter att koordinera frivilliga muskelrörelser

20

Vad innebär ipsilateral?

Samsidig

21

Vad kännetecknar skador på cerebellum?

Kroppen får kontralateral påverkan

Ansiktet/ svalg får ipsilateral påverkan

22

Vilken hjärnblödning är farligast?

Subaraknoidalt hematom
= räknas som en riktig stroke

23

Pat. har superkraftig huvudvärk och svimmar sedan av, vad är detta tills motsatsen är bevisad?

Subararaknoidalt hematom

24

Hur påverkar subduralt hematom patienten?

Ej nödvändigtvis medvetandesänkning

25

Vad är de basala gangliernas funktion?

De basala gangliernas funktion är att modulera rörelseapparaten så vi inte får för ivriga rörelser, eller för långsamma rörelser

26

Vad inkluderas i corpus striatum?

Corpus striatum = nucleus caudatus + putamen

27

Vad inkluderas i nucleus lentiformis?

Putamen och globus pallidus

28

Vad kan sägas om nucleus caudatus anatomi?

Nucleus caudatus har: caput, corpus och cauda

Nucleus caudatus löper lateralt om den laterala ventrikeln

29

Var ligger thalamuskärnorna?

Thalamuskärnorna ligger på varje sida om den tredje ventrikeln

Thalamuskärnorna kommunicerar med varandra genom en gång genom tredje ventrikeln

30

Vad är mesencephalon, och vad ligger där?

Mesencephalon = mitthjärna

Här ligger:
- Substantia nigra (dopaminproducerande celler)
- Nucleus ruber (involverat i rörelseprogram)
- Aqueductus mesencephali (dränerar hjärnan på likvor)
- Tectum
- Tegmentum