Föreläsning - Neuropati och PNS-diagnostik Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Föreläsning - Neuropati och PNS-diagnostik > Flashcards

Flashcards in Föreläsning - Neuropati och PNS-diagnostik Deck (13)
Loading flashcards...
1

Vad kan sägas om ett myeliniserat axon?

Myeliniserat axon = isolerat fettskikt (myelin)

Desto tjockare fettskikt, desto snabbare signal kan färdas

Om myelinet är skadat kan hastigheten gå mycket långsammare, eller inte alls

2

Vad är MS?

Nervsjukdom som degenererar myelin i CNS

3

Vilka fibrer är snabbast?

Snabbast:
A-fibrer
1. A-alfa (efferenta motorneuron)
2. A-beta
3. A-gamma (efferenta till muskelspole)

B-fibrer
4. B-fibrer
= pre-ganglionära autonoma fibrer

C-fibrer
5. C-fibrer (mycket långsamma)
= Smärta

4

Vad är grunden till klinisk neurofysiologi?

Registrering av elektrisk aktivitet:

Elektro-myo-grafi (EMG)

Nervhastighetsbestämning (NHB)
= kan ej göras från C-fibrer

5

Vad kan EMG säga oss?

Diagnostik av skador/ sjukdomar i perifer nerv eller muskel

6

Vad säger MUP vid EMG?

Motorunitpotentialen (MUP) berättar om vi har en muskelsjukdom eller en nervsjukdom

Ex.
- Stor MUP, men liten neuronaktivitet => nerv skadad

tvärtom:
- liten MUP, men stor neuronaktivitet => motorunit skadad

7

Hur sker registrering vid EMG?

1. Registrering i avslappnad muskel
= finns spontan aktivitet?

2. Registrering vid lätt kontraktion
= MUPs utseende?

3. Registrering vid maximal kontraktion
= interferensmönster?

8

Hur ser MUP ut för svår nervskada ut på EMG?

Vid svår skada får man stora motorunitpotentialer

pga. vid primär nervskada kmr kvarvarande nervceller att innervera fler muskelceller => synkron aktivitet => större MUP

9

Hur ser MUP ut för svår muskelskada ut på EMG?

Låg amplitud, och lång duration

10

När använder man nervhastighetsbestämning?

Skada/ sjukdom på perifer nerv
- pos. för demyeliniserande processer: ex. polyneuropati


=> elektrisk stimulering av perifer nerv => mätning av latensen till muskelsvaret

11

Vilka sjukdomar kan ge perifera nervskador?

Nervinflammation
- diabetes(neuropati)
- alkohol (=> polyneuropati)
- gifter

Immunsjukdom
- Guillain-Barrés sjukdom (autoimmun där immunceller anfaller myelinet)

Degenerativa sjukdomar
- ex. motoneuronsjukdomar

12

Var är vanliga ställen för inklmäning av nerver?

Handleden
=> karpaltunnelsyndrom
=> medianusinklämning (=> nervledningshastighet sjunker i medianusnerven)

Armbåge
=> ulnarisinklämning (=> nervledningshastighet sjunker i unarislnerven)

Diskbråck

13

Vad kan sägas om inklämning och övrig utredning?

Om kompression föreligger ska enbart den nerven vara påverkad, om fler nerver är påverkade föreligger annat problem

ex. polyneuropati, diabetesneuropati