Föreläsning Yrsel och balanssystem del 2 Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Föreläsning Yrsel och balanssystem del 2 > Flashcards

Flashcards in Föreläsning Yrsel och balanssystem del 2 Deck (8)
Loading flashcards...
1

Vad är isolerat akut vestibulärt syndrom?

Snabbt debuterande konstant rotatorisk yrsel med:
- Nystagmus
- Illamående/ kräkning
- Intolerans för huvudrörelser

Frånvarande av andra neurologiska bortfall

Central eller perifer orsak

2

Vad kan yrsel ha för neurologiska orsaker?

Cerebrocaskulär sjukdom

Tumör i bakre skallgropen

Multipel skleros

Degenerativa sjukdomar

Migrän

Polyneuropati

Farmakologiskt orsakad
- Epilepsiläkemedel

3

Hur kan man testa yrsel med neurologiskt status ?

Rombergs test
- Visar på lillhjärnsskada

Fingernäs test
- Dysmetri

4

Vad är central yrsel?

Akut insjuknande med bortfall och neurologiska bortfall

5

Vilka symtom är vanliga vid stroke i vertebrobasilarisområdet?

Lillhjärnssymtom:
- Yrsel
- Balansstörning

Kranialnervspåverkan
- Sväljning
- Tungpares

ÖgonsymtoM

Perifer eller central ansiktsförlamning 4

6

Vilket blodkärl är mest yrselintressant?

PICA
=> ger Wallenbergs syndrom vid stroke där

7

Vad är Wallenbergs syndrom?

Stroke i PICA
= påverkar a. cerebellaris posterior inferior (eller a. vertebralis)

Ger:
- Yrsel
- Nystagmus
- Dysfagi
- Dysatri (brist på koordinerad rörelse)

8

Vad är de första symtomen vid MS?

1. Yrsel/ balansbesvär

(Multipel skleros = inflammation i vit substans)

2. Nystagmus
pga inflammation i vit substans som sammanbinder ögonkärnorna