Laboration Psykisk status Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Laboration Psykisk status > Flashcards

Flashcards in Laboration Psykisk status Deck (14)
Loading flashcards...
1

Vad kan man se för tecken på psykiska besvär?

Visar sig ofta med somatiska biverkningar

Depression
- Svarta kläder
- Bryr sig mindre om hygien
- Ihopsjunken kroppshållning

Autism
- Bristfällig ögonkontakt

ADHD
- Hyperaktiv

Ticks
- Ryckningar

2

Vilka delar av kontakt är det viktigt att analysera?

Formell kontakt
- Kan pat. hålla sig formell? eller är han arg

Emotionell kontakt
- Hur känner sig patienten?

3

Vad kan talet säga för en psykologisk kontakt?

Sluddrigt tal
- pga. påverkad av droger etc.
- pga. abstinensbesvär

Ljudnivå
- Manisk: talar väldigt högt
- Deprimerad: talar tyst

Ork att tala
- Deprimerad: orkar ej tala

4

Vad kan sägas om emotionell förgrundstämning?

Grundstämning bestäms över tid
- De som är ledsna har en låg grundstämning
- De med mani är över "baseline"

5

Vad är affekt vid tal, och vad säger det?

Affekt
- Hur lätt kommer känslorna fram när man talar med läkaren?
- Affekt = känslor som kommer fram under samtalet

6

Hur testar man orientering?

1. Tid-datum

2. Var man är

3. Vem är man

4. Testa om pat. håller tråden

7

Vad kan påverka orientering?

Sällan orientering som sviktar hos psykiskt sjuka

Ofta sviktar orientering vid:
- Drog- och alkoholpåverkan
- Abstinensbesvär

8

Hur kan man undersöka sjukliga tankar?

Fixerat tema de vill tala om
- Förlorat en pojkvän

Undhållande av information
- Ex. tvångstankar

Vanföreställningar
- Kan vara del av psykos
- Paranoid
- Insekter under huden

9

Vad innebär perception inom psykologisk status?

Hur man uppfattar sin omgivning

Två viktiga delar:
1. Derealisation/ depersonalisation
2. Hallucination

10

Vad säger sjukdomsinsikt vid en psykologisk status?

Psykiskt sjuka personer med dålig sjukdomsinsikt märker inte att de är sjuka
= då kanske man får tvångsbehandla

11

Vilka delar består den psykologiska statusen av?

ALLMÄNT
- Intryck
- Somatiska biverkningar

TAL

EMOTIONELLT
- Affektion

TANKAR
- Orientering

SJUKLIGA TANKAR
- Vanföreställning

PERCEPTION

SJUKDOMSINSIKT

12

Vilka delar ingår i ALLMÄNT under psykisk status?

ALLMÄNT
- Utseende
- Motorik
- Ansiktsmimik
- Ögonkontakt

13

Vilka delar ingår i TAL under psykisk status?

TAL
- Begriplighet
- Känslouttryck
- Tempo
- Innehåll
- Språkanvändning

14

Vildar delar ingår i EMOTIONELLT under psykisk status?

EMOTIONELLT
- Grundstämning
- Affekt
- Framträdande känsla under samtalet
- Suicidalbedömning