K5 NSPR Föreläsningar & workshops Flashcards

Decks in this Class (39):

 • Forelasning Angestsjukdomar
  27 Cards
  Preview Flashcards
 • Forelaning Hjarnans Neurotransmittorsyst
  22 Cards
  Preview Flashcards
 • Laboration Psykisk Status
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • Forelasning Smarta Bakom Akut Nociceptio
  21 Cards
  Preview Flashcards
 • Forelasning Analgetika Och Anestetika
  30 Cards
  Preview Flashcards
 • Forelasning Beroende 1 2
  36 Cards
  Preview Flashcards
 • Workshop Beroende
  2 Cards
  Preview Flashcards
 • Forelasning Yrsel Och Balanssystem Del 1
  24 Cards
  Preview Flashcards
 • Forelasning Yrsel Och Balanssystem Del 2
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • Laboration Balansdemonstration
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • Workshop Early Life Adversity
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • Forelasning Psykos
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • Forelasning Utveckling
  31 Cards
  Preview Flashcards
 • Forelasning Autism
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • Forelasning Adhd
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • Forelasning Affektiva Sjukdomar I
  32 Cards
  Preview Flashcards
 • Forelasning Affektiva Sjukdomar Ii
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • Forelasning Fysikaliska Behandlingsmetod
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • Forelasning Jonkanalers Roll Vid Sjukdom
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • Workshop Affektiva Sjukdomar
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Forelasning Psykofarmakologi
  36 Cards
  Preview Flashcards
 • Forelasning Cerebral Ischemi Trauma
  45 Cards
  Preview Flashcards
 • Workshop Funktionell Neuroanatomi
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • Forelasning Clinical Reasoning
  18 Cards
  Preview Flashcards
 • Forelasning Metoder For Avbildning Hjarn
  30 Cards
  Preview Flashcards
 • Forelasning Hjarntumorer
  27 Cards
  Preview Flashcards
 • Forelasning Neurodegeneration
  38 Cards
  Preview Flashcards
 • Forelasning Rorelsesjukdomar
  30 Cards
  Preview Flashcards
 • Workshop Rorelsesjukdomar
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • Forelasning Registrering Av Elektrisk Ak
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • Forelasning Epileptogenes
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • Forelasning Neuropati Och Pns Diagnostik
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • Workshop Aterkoppling Ms
  22 Cards
  Preview Flashcards
 • Workshop Likvordiagnostik
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • Forelasning Somn Dygnsrytm Medvetsloshet
  51 Cards
  Preview Flashcards
 • Laboration Neurologisk Status
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • Laboration Rygg Och Ledstatus
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • Anatomiforelasning K5
  36 Cards
  Preview Flashcards
 • Anatomiforelasning K2
  10 Cards
  Preview Flashcards