Workshop Likvordiagnostik Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Workshop Likvordiagnostik > Flashcards

Flashcards in Workshop Likvordiagnostik Deck (11)
Loading flashcards...
1

Var vill man sticka lumbalpunktion?

Ej stick i ryggmärgen, så under L3

= L4 till L5

2

Vad är indiktation för lumpalpunktion?

Infektion/ inflammation

Subarachnoidalblödning

Maligna celler

Barriärskada

Intratekal IgG-syntes

3

Vad är kontraindikation för lumbalpunktion?

1) Vid expansivitet (=tumör), då ska man inte göra det
= för om man sänker trycket så kommer hjärnan tryckas in

2) Antikoagulerande behandling
=> sätt ut antikoagulantia till pk-värdet går ner => minskar blödningsrisk

4

Vad kollar man vid likvordiagnostik?

Färg/ nyans

Tryckmätning

Cellräkning

Odling
- Bakterier, svamp

Serologi
- Virus/ borrelia

Cytologi
- Maligna celler
- Inflammatorisk reaktion

Absorbans
- Vid misstanke om subarachnoidalblödning

Parenkymskademarkörer

5

Vad tyder förhöjt albumin på i likvordiagnostik?

Barriärskada

6

Vad säger Ig-index?

IgG-index berättar hur mycket IgG som produceras i hjärnan

7

Vad ger isoelektrisk fokusering av likvor?

Påvisar oligoklonala band

8

Vad tyder laktat i likvor på?

Stiger vid infektioner

9

Vilka hjärnskademarkörer har vi och vad säger de?

Neurofilament (=neuronskada)
=> stiger vid MS

Tau-protein
=> förhöjt vid alzheimer

Cytokiner
=> vid neuroborrelios

10

När fås cellstegring i likvor?

Infektion
- Bakterier
- Virus
- Svamp

Inflammation
- MS
- SLE
- Sarkoidos

Malignitet
- Lymfom

11

Vilket likvorfynd är vanligast vid MS?

Ig-syntes positivt
= IgG-index
= isoelektrisk elektrofores (oligoklonala band)