Föreläsning Epileptogenes Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Föreläsning Epileptogenes > Flashcards

Flashcards in Föreläsning Epileptogenes Deck (13)
Loading flashcards...
1

Vad är ett epileptiskt anfall?

Övergående symtom eller fynd pga. abnormt excessiv eller synkron neuronal aktivitet i hjärnan

2

Vad är epilepsi?

Epilepsi är när någon haft ett epileptiskt anfall, och deras hjärna har en patologisk och bestående benägenhet att få förnyade epileptiska anfall

3

Vad är definintionen av epilepsi?

Minst två epileptiska anfall som är åtskilda med minst 24h

eller

minst ett epileptiskt anfall samt fynd på EEG/ neuroradiologi som indikerar minst 60% risk för ett till epileptiskt anfall inom 10 år

eller

identifierbart epilepsisyndrom

4

När blir man frisk från epilepsi?

Anfallsfri i 10 år, och lm-fri i minst 5 år

5

Vad är mekanismerna bakom ett epileptiskt anfall?

En grupp nervceller kan vara abnormt lättretade
=> pga.
- Ökad excitation
- Minskad inhibition

=> pga.
- Jonkanalsmutationer
- Autoantikroppar
- Kortikala dysplasier
- Lokala vävnadsskador

6

Hur kan självförstärkande neuronala system ge upphov till epilepsi?

Hög aktivitet i neuralt nätverk => blir självförstärkande

Ex.
- Ökad mobilisering av presynaptiska vesiklar
- Överbelastning av återupptagsmekanismer för transmittorsubstanser
- Förändring av GABA-A-rec. från att vara hyperpolariserande till att bli depolariserande om kalium-klorid-kotransporten överbelastas

7

Vilka skador i hjärnan kan skapa förutsättningar för epileptiska anfall?

Skadader nervceller underuttrycker jonkanaler och jonpumpar

BBB har ökad genomsläpplighet

Proinflammatoriska cytokiner kan påverka nybildning av synapser

Proinflammatoriska cytokiner påverkar nervcellernas retbarhet

8

Var startar epileptiska anfall?

Startar fokalt i kortex, sprider sig sedan:
=> kortiko-kortikalt
=> retikulärceller i thalamus
=> thalamokortikala celler

9

Vilka kan få epileptiska anfall?

Alla

10

Hur utreder man epilepsi?

Anamnes

Riskfaktorer för anfall
- Ärftlighet
- Andra/ tidigare sjkd
- Provokation

Anhörig anamnes: beskriver anfall

Anfalldagsbok

Uteslut andra behandlingsbara orsaker

11

Vilka undersökningar gör man efter ett epileptiskt anfall?

EEG
- Epileptiform-aktivitet

Neuroradiologi

12

Vilka diff. diagnoser finns till epilepsi?

Svimning

Prococerande anfall

Autism/ ADD

Parasomnier

Psykogena icke-epileptiska anfall

TIA

Narkolepsi

13

Hur behandlar man epilepsi?

Läkemedel:
- Inaktivering av Na-kanaler
- Aktivering av K-kanaler
- Inaktivering av Ca-kanaler
- Förstärkning av GABA-aktivitet (benso)
- Inhibering av glutamat-aktivitet

Invasivt:
- Kirurgi = avlägsnar det epileptiska fokuset kirurgiskt
- Vagusstimulator = stimulerar vagusnervens projektion till thalamus

Övrigt:
- Ketogen kost