Workshop Affektiva sjukdomar Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Workshop Affektiva sjukdomar > Flashcards

Flashcards in Workshop Affektiva sjukdomar Deck (6)
Loading flashcards...
1

Vad händer när vi sover djupsömn?

Korttidsminnen lagras som långtidsminnen

(vid psykisk sjukdom är sömnen ofta störd => sämre minnesinlagring)

2

Vad används MADRS till?

Skattning av: depressionsdjup

=> gör det möjligt att skatta suicidrisk
=> gör det möjligt att följa effekt av behandling

3

Vilka delar ingår i MADRS?

1. Nedstämdhet

2. Sänkt grundstämning
- Finns det psykomotorisk nedstämdhet?
- Utslätade ansiktsuttryck?
- Ihopsjunken?
- Yttre? Smink & örhängen? => säger mycket om funktion ( =och därav depressionsdjup)

3. Ångest

4. Minskad nattsömn

5. Minskad aptit

4

Hur startar ofta bipolär sjukdom?

Startar oftast som depression, men kan även starta som mani

5

Vad kan monoaminhypotesen förklara?

Monoaminhypotesen kan förklara både:
- Mani
- Depression

6

Vad innebär stämningstabiliserande (ex. litium)?

Stabiliserar stämning både upp och ner: ökar därmed ej risk för "switch"