Föreläning Hjärnans neurotransmittorsystem Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Föreläning Hjärnans neurotransmittorsystem > Flashcards

Flashcards in Föreläning Hjärnans neurotransmittorsystem Deck (22)
Loading flashcards...
1

Vad bestämmer en nervcells funktion?

Var den finns och vad den projicerar till

2

Vilka olika signaleringsmönster finns?

1. Långa projektionsneuron

2. Interneuron mellan neuron

3. Små kärnor som projicerar över nästan hela hjärnan

3

Vilka olika neurotransmittorgrupper finns det?

Klassiska:
1. Aminosyror:
- Glutamat
- GABA
- Glycin

2. Monoaminer:
- Katekolaminer (dopamin, noradrenalin, adrenalin)
- Serotonin

3. Acetylkolin

Icke-klassiska:
1. Neuropeptider
- Ghrelin, orexin, somatostatin, VIP

2. Övriga
- NO, cannabinoider

4

Var är skillnaden mellan klassiska versus peptider?

Neuropeptid:
1. DNA kodar för den
2. Peptid görs i cellkärnan
3. Skickas i vesiklar till terminalen

Klassiska:
- Enzymer finns på plats som kan tillverka de klassiska neurotransmittorerna från dess prekursor som pumpas in från utsidan
- Pumpar används vid synapsen för att pumpa in neurotransmittorn igen

5

Vad kan sägas om skillnaden i frisättning mellan klassiska och peptider?

Klassiska frisätts hela tiden (även vid lågfrekvent stimulering)

Neuropeptider frisätts istället vid kraftigare högfrekvent stimulering

6

Vad kan sägas om glutamat?

Viktigaste excitatoriska signalsubstansen i hjärnan

Mycket spridd = viktig för allt

Receptorer:
- AMPA
- NMDA

Central för synaptisk plasticitet

7

Hur fungerar LTP?

1. Vid vilande stadie: Mg2+ blockerar NMDA-rec

2. Vid depolarisering: Mg2+ ploppar ut => natrium och kalcium kan komma in

3. Kalcium binder till kalmodulinkinaser (proteiner) => fosforylering

4. Utploppning av AMPA-rec. så de landar i membranet

5. Mer AMPA-rec. i membranet

6. Nu blir det starkare signal nästa gång! =synaptisk förstärkning

7. I längden ger detta en "long term potentiation"

8

Vad krävs för en ordentlig LTP?

Proteinsyntes:
- Proteinkinaser ger genuttryck så att det bildas fler proteiner som kan bättre upprätthålla rec. på ytan

9

Vad är LTD?

Long term depression

Vi behöver inte bara kunna förstärka en synaps, utan även försvaga en

Om man börjar använda en krets mindre kommer LTD ske istället för LTP

Vid LTD så gör natrium och kalcium att rec. sugs in, detta sker även via en protein-relaterad mekanism

10

Vad ger LTD, och vad ger LTP?

Snabba fyrningsmönster ger LTP

Långsamma fyrningsmönster ger LTD

11

Vilken är antagonist till glutamat?

GABA

GABA kmr dock direkt från glutamat som görs om till GABA via GAD

12

Vad är GABA?

Viktigaste inhibitoriska signalsubstansen

13

Vilka olika GABA-rec. finns?

GABA-A-rec.
- Jonotropa

GABA-B-rec.
- Metabotropa

14

Hur sker syntes av katekolaminer?

1. L-tyrosine

2. L-DOPA

3. Dopamin

4. Noradrenalin

5. Adrenalin

15

Vilka olika dopaminreceptorer har vi och hur fungerar de?

D1-rec
- Aktiverande

D2-rec
- Minskar fyrning

16

Var agerar främst dopamin?

1. Meoslimbiska systemet
- Från ventrala tegmentala området till nucleus accumbens
- Viktigt för belöningssystem/ motivation

2. Nigrostriala systemet
- Från substantia nigra till striatum
- Motorik

3. Mesokortikala
- VTA till kortex
- Kognitiv kontroll/ drivkraft/ emotion

4. Tuberoinfundibulära
- Hypothalamus till hypofys
- Hämmar prolaktinfrisättning

17

Vad kan sägas om dopamin och belöning?

Begär

Delvis njutning

Leder till motiverat beteende

Tillräckligt för förstärkning

Kodar för oväntad belöning

"Reward prediction error"

18

Hur kopplar dopamin samman motivering och rörelseutförande?

Bättre än förväntat = motivation
1. Dopamin utsöndras
2. Dopamin aktiverar D1-rec. och D2-rec.
3. D1-rec. aktiverar direkta vägen. D2-rec. inaktiverar indirekta vägen
4. Direkta vägen ger rörelse

Sämre än förväntat = ingen motivation
1. Dopamin utsöndras ej
2. Brist på dopamin gör att D2-rec. inte längre är aktiverade
3. Mindre aktiverad D2-rec. gör att D2-rec. ej blockerar indirekta vägen som släpps fri
4. Indirekta vägen blockerar rörelse

19

Var utspringer noradrenalinsprojektioner ifrån?

Noradrenalinprojektioner kommer från locus coeruleus som ligger i pons-medulla

Detta ger fight or flight-beteende

20

Varför får man sympatikuspåslag av ex. kokain/ amfetamin?

Kokain/ amfetamin ger mer dopamin i synapsklyftor

Mer dopamin innebär också att det görs mer NE från DA. Mer NE ger mer sympatikuspåslag

21

Vad kan sägas om serotonin?

Reglerar stämningsläge, och hur man förhåller sig till andra människor

Serotonin bildas ur tryptofan

Bildas främst i Raphe-kärnorna

22

Vad kan sägas om acetylkolin och belöningssystemet?

Acetylkolin eldar på belöningssystemet

Ex. via att nikotin binder in