Föreläsning Registrering av elektrisk aktivitet i hjärnan Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Föreläsning Registrering av elektrisk aktivitet i hjärnan > Flashcards

Flashcards in Föreläsning Registrering av elektrisk aktivitet i hjärnan Deck (16)
Loading flashcards...
1

Vad är EEG?

Elektroencefalografi
=> registrerar elektrisk aktivitet från hjärnan
=> EEG-potentialer är summerade postsynaptiska potentialer från pyramidceller i hjärnbarken

2

Vad är epileptiform-aktivitet?

Epileptiform-aktivitet = EEG-aktivitet associerad med epilepsi

Epileptiform-aktivitet är inte epilepsi

En grupp celler som aktiveras hypersynkront ger en hög våg med kort duration => spetsig våg

3

Vad är iktal epileptiform-aktivitet?

Anfallsaktivitet
=> ses vid ett pågående epileptiskt anfall

4

Vad är interiktal epileptiform-aktivitet?

Epileptiform-aktivitet som ses mellan epileptiska anfall

5

Hur gör man EEG?

1. Viloregistrering
= stilla i 30 min
= enstaka ögonöppningar

2. Hyperventilering

3. Fotostimulering med stroboskopiskt ljus i olika frekvenser

4. Sömn EEG

6

Vad får man ut av en viloregistrering?

Viloregistrering => ger en persons grundrytm => säkerställer att det inte finns någon patologisk aktivitet

7

Vad får man ut av hyperventilering?

Hyperventilering => respiratorisk alkalos

Viss epileptisk aktivitet blir tydligare vid hyperventilering

8

Vad får man ut av fotosimulering?

Ljuset exciterar cellerna i synbarken simultant
=> ökad synkronicitet i nervcellernas aktivitet kan trigga epileptisk aktivitet

9

När vill man göra EEG?

Epilepsi
- identifiera typ
- identifiera om person har anfall
- identifiera om anfallen är epileptiska

10

Vad kan sägas om EEG och epilepsi?

Vissa epilepsivarianter kräver speciella omständigheter för att visa sig
- Ex. sömn

Vissa epilepsier sitter så att vi inte ser dem
- Ex. på temporalloben

11

När kan man ha epileptiform aktivitet utan epilepsi?

Grava hjärnskador
- ex. efter långvarig anoxi

=> kortex blir skadat så det bara förmår att svara med epileptiform-aktivitet

12

Vad är evoked potentials?

Stimulus => påverkar hjärnans aktivitet

En evoked potential är den EEG-signal som representerar en förändring i hjärnaktivitet som uppkommer när hjärnan bearbetar ett stimulus

Ex:
- Sensorisk
- Visuell
- Auditiv
- Kognitiv

13

Vad är SEP?

Elektrisk stimulering av perifer nerv eller dermatom

+

Svarsregistrering från perifer nerv

Latens från stimulering till svar förlängs vid skada

14

Vad är MEP?

Omvänd evoked potentialundersökning

Motorkortex stimuleras med en stark elektromagnet => alstrar en impuls som fortleds via ryggmärg till en skelettmuskel

15

Vad är MMN (mismatch negativity)?

Potential som uppkommer när ett stimulus skiljer sig från en förväntad regel

16

Vad är beredskapspotentialer=

Innan en frivillig rörelse kan man se långsam, successiv depolarisering över supplementära motorkortex

= detta står för "förberedelse" av rörelse