Laboration Rygg- och ledstatus Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Laboration Rygg- och ledstatus > Flashcards

Flashcards in Laboration Rygg- och ledstatus Deck (11)
Loading flashcards...
1

Hur tar man en anamnes vid en ledstatus?

1. Ringa in problem/ orsak/ samband
- Aktuella symtom
- Debut
- Provocerande aktivitet
- Arbete
- Instabilitetskänsla

2. Smärta
- Vila/ rörelse
- Duration
- Utbredning
- Typ av smärta: nociceptiv, neuropatisk, idiopatisk, psykogen

2

Vad inspekterar man i vila?

Position

Hållning

Felställningar

Hyper/ hypotrofier

Svullnad

Rodnad

Ärr

3

Hur inspekterar man patienten i rörelse?

Aktiv rörelse:
- Flexion/ extension
- Abduktion/ adduktion
- Inåtrotation/ utåtrotation
- Pro-supination

Observera avvikande rörelsemönster

4

Vad innebär funktionella test?

Utgå från vilka aktiviteter/ rörelser som ger besvär
- Idrottsspecifika rörelser
- Arbetsrelaterade rörelser/ aktiviteter
- Kompensatoriska/ undvikande rörelser
- Aktiviteter i dagliga livet
- Gång

5

Hur undersöker man muskelstyrka?

Styrka

Svaghet

Stramhet

Smärta

Viktigt att undersöka sidoskillnader!

6

Vad palperar man under ledstatus?

Benstrukturer

Ledspringa

Muskler/ senfästen

Ligament

Svullnad

7

Vilka specifika test finns under ledstatus?

Muskelfunktionstester

Stabilitetstester

Smärtprovocerande tester

Neurologiska tester

8

Vilka identifikationsmuskler av ryggmärgssegment har vi i övre extremitet?

C5 = Deltoideus

C6 = Biceps

C7 = Triceps

C8 = Fingerflexorer/ lillfingerabduktion

Th1 = Interossei

9

Vilka identifikationsmuskler av ryggmärgssegment har vi i nedre extremitet?

L2-L3 = Quadriceps

L4 = Tibialis anterior

L5 = Extensor hallucis longus

S1 = Triceps surae alt. peronéer

10

Vilka reflexer testar vilka ryggmärgssegment i övre extremitet?

C5 = bicepsreflex

C6 = brachioradialisreflex

C7 = tricepsreflex

11

Vilka reflexer testar vilka ryggmärgssegment i nedre extremitet?

L4 = patellareflex

L5 = hamstringsreflex

S1 = akillesreflex