Anatomiföreläsning K2 Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Anatomiföreläsning K2 > Flashcards

Flashcards in Anatomiföreläsning K2 Deck (10)
Loading flashcards...
1

Vilka lober har hjärnan?

Lobus frontalis
- Längst fram

Parietalis
- Mitten

Temporalis
- Tinningen

Occipitalais
- Längt bak

2

Vad delar lobus frontalis och lobus parietalis?

Sulcus centralis

3

Vad är gyri och sulcus?

Gyri = det som sticker ut

Sulcus = vecket

4

Vilka tre delar består hjärnstammen av?

Mesencephalon

Pons

Medulla oblongata

5

Vad säger tre-regeln om cerebellum?

3 anatomiska indelningar:
- Cerebrocerebellum = muskelminne
- Spinocerebellum = hållning
- Vestibulocerebellum = balans

6

Vad är formatio reticularis?

I formatio reticularis finns neuron som producerar:
- Adrenalin
- Nordrenalin
- Dopamin
- Serotonin
- Acetylkolin

Ligger centralt i hjärnstammen

7

Vilka nerver ger n. trigeminus (CN V) upphov till?

N. ophtalmicus

N. maxillaris

N. mandibularis

8

Vilka 5 nervgrenar ger n. facialis upphov till?

Rr. temporales

Rr. auricularis posterior

Rr. zygomatici

Rr. buccales

R. colli

R. marginalis mandibularis

9

Vad är basala ganglier?

Basala ganglier är en grupp stora nervcellskärnor djupt inne i pannloben som sträcker sig bak och runt thalamus

10

Vad har basala ganglierna för funktion?

De är en viktig del i rörelsesystemet
= reglerar när vi börjar röra oss och hjälper oss att välja rätt beteenden