Föreläsning Affektiva sjukdomar II Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Föreläsning Affektiva sjukdomar II > Flashcards

Flashcards in Föreläsning Affektiva sjukdomar II Deck (12)
Loading flashcards...
1

Vilka är våra grundaffekter?

Glädje

Ilska

Avsky

Rädsla

Sorg

Förvåning

Förakt

2

Vad är emotioner?

Affekt och tanke/ minne vägs samman
=> varar så länge minnen fortsätter utlösa känsla

3

Vad är grundstämning?

Emotionellt tillstånd som varar under längre tid

4

Hur kan man jämföra känslor och grundstämning?

Känsloläget är som vädret, något som kan ändras snabbt över kort tid

Grundstämning är med som klimatet, ändrar sig över längre tid

5

Är det enkelt att använda fMRI för att skilja känslor från varandra?

Nej

6

Vilka fyra delar bygger upp patogenesen bakom depression?

Monoaminer

Neuroplasticitet

Endokrina system

Inflammation

7

Vad kan sägas om de som begår självmord?

Lägre nivåer serotonin

8

Trötthet, iaktivitet och oförmåga att känna njutning ses ofta vid depression, vad kallas detta?

Sickness bahaviour

beror på högre nivåer il-6 (proinflammatorisk cytokin) som fås vid depression

9

Vilken endokrin sjukdom ses ofta vid depression?

Cushings syndrom
= 50-70% av alla med depression

Pga. mer kortisol pga mer ACTH-prod. i hypofysen pga. mer CRH från hypotalamus pga. minskad broms pga. minskad hippocampus och överaktivitet i amygdala

10

Vad är ett dexametasonhämningstest?

Om man ger dexametason till en frisk person stängs ACTH-prod. av pga. negativ feedback
=> detta ger mindre kortisol

Hos personer med depression tycks ACTH-produktionen fortgå vilket fortsatt ger höga nivåer S-kortisol

11

Fungerar antiglukortikoider för att behandla depression?

Nej

12

Vad kan sägas om neuroplasticiteten vid depression?

Neural atrofi vid depression

dock!

Neuron som är påverkade vid depression växer enkelt tillbaka vid behandling via proliferation av neuron