Workshop Funktionell neuroanatomi Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Workshop Funktionell neuroanatomi > Flashcards

Flashcards in Workshop Funktionell neuroanatomi Deck (12)
Loading flashcards...
1

Vad kan sägas om övre och nedre motorneuron?

I hjärnan har vi övre motorneuron som skickar iväg axon som korsar i pyramidbanekorsningen

Nedanför pyramidbanekorsningen kopplar dessa till till nedre motorneuron

Nedre motorneuron
- Ex. alfa-motorneuron som är en typ av nedre motorneuron

2

Vad är felet vid polyneuropati?

Vid polyneuropati sitter felet i den perifera nerven, dvs. nedre motorneuron

3

På vilket sätt försvårar polyneuropati diagnostisering av hjärnskador?

Om nedre motorneuron uteblir försvinner hyperexitoriska reflexen

Detta kan "gömma" symtom

4

Hur kommer man runt problemet med polyneuropati som kan gömma symtom vid hjärnskada?

Mäta hastighet i neuronet: är den svag eller stark?
=> berättar om det finns polyneuropati eller inte

5

Var kan övre motorneuron koppla till nedre motorneuron?

Över hela ryggmärgen (och hjärnstammen)

6

Hur ser reflexen ut vid en skada på övre motorneuron?

Skada på övre motorneuron ger: Hyperreflex!
- Ex. positivt Babinskis tecken

7

Hur ser reflexen ut vid en skada på nedre motorneuron?

Skada på nedre motorneuron ger:
- Hyporeflex!

pga. inhiberande signal får arbeta fritt

8

Vad är pyramidbanan?

Övre motorneuronets fulla längd

Dvs. pyramidbanan är hela vägen från övre motorneuronets start i kortex tills dess att den kopplar till nedre motorneuron i hjärnstam/ ryggmärg

9

Vad undersöker fMRI?

Funktionell magnetresonanstomografi

Mäter syreextraktion i hjärnan med hjälp av MR

Syreextraktion kommer strax efter aktivering av neuronet

10

Hur ser fMRI ut, och hur tolkas det?

fMRI ger "blobbar", men det är bara de stora blobbarna som syns

Viktigt att veta att det inte bara är de stora blobbarna (syreextraktionerna) som är viktiga. Det kan finnas ett område med mindre syreextraktion som är mycket viktigare

11

Varför fås hyperreflex vid skada på övre motorneuron?

Vid skada på övre motorneuron kan de inte aktivera inhiberande interneuron i ryggmärgen

Om inhiberande interneuron uteblir kan inget hämma reflexrörelsen => hyperreflexi

Reflex blir överdriven!

12

Varför fås hyporeflex vid skada på nedre motorneuron?

Vid skada på nedre motorneuron fungerar ej fortledning i perifera nerven = nedre motorneuron från framhornet till muskeln
=> därav får man ingen/ mycket liten reflexrörelse