Föreläsning sömn, dygnsrytm, medvetslöshet Flashcards Preview

K5 NSPR Föreläsningar & workshops > Föreläsning sömn, dygnsrytm, medvetslöshet > Flashcards

Flashcards in Föreläsning sömn, dygnsrytm, medvetslöshet Deck (51)
Loading flashcards...
1

Vad är den neurofysiologiska deifnitionen av sömn?

Sömn = tillstånd som kännetecknas av frånvaro av alfarytm trots slutna ögon och närvaro av typiska förändringar i EEG, EOG och EMG

2

Vad är beteendedefinitionen av sömn?

Sömn är ett normalfysiologisk t tillstånd med snabbt reversibel medvetslöshet, ökade detektionströsklar för yttre stimuli, homeostatisk reglering, motorisk inaktivitet och arttypisk kroppsposition (ligger ner)

3

Hur delar man in sömn?

Icke-REM-sömn

REM-sömn

4

Hur delar man in icke-REM-sömnen?

3 stadier:

N1: ytlig sömn, dåsighet, slummer

N2: medeldjup sömn (största delen av sömnen)

N3: djupsömn = den sömn som huvudsakligen gör oss utvilade

5

Hur delar man in REM-sömnen?

Tonisk (utan ögonrörelser)

Fasisk (med ögonrörelser)

6

Vad händer under icke-REM?

Djupsömn:

Långsam, regelbunden andning

Sjunkande kroppstemperatur

Låg puls

Lågt blodtryck

Resonerande icke-visuella drömmar

Insöndring av tillväxthormon

7

Vad händer under REM-sömnen?

Oregelbunden andning

Kallblodighet

Stora variationer i puls och blodtryck

Muskelatoni (agerar ut sina drömmar pga. bortfall av inhibitoriska alfa-motorneuron)

Livligare drömmar med fler sinnesintryck

Tonisk och fasisk REM

8

Hur mäts sömn?

Observation
= en själv/ andra

Objektiv mätning
= direkta metoder: neurofysiologiska skeenden som utgör sömnen

9

Vad är för- och nackdelar med observation av sömn?

Fördelar:
- Fångar patientens upplevelse mest vilket ofta är mest påverkat vid insomni

Nackdelar:
- Rapporterar falskt/ med bias

10

Vilka objektiva mätningar har vi för sömnmätning?

Polysomnografi

Aktigrafi
= mäter hur mkt man ligger stilla

Beteendebaserade mått

11

Hur alstras sömn?

Sömn alstras via två olika mekanismer i samspel:

1. Central, global kontroll av sömn
= styrs från hypothalamus och hjärnstammen
= detta område som reglerar sömnen för hela hjärnan

2. Lokalt/ i enskilda kortikala kolumner
= det område som använts intensivt sover djupare än andra delar

12

Vad är en REM-cykel?

Processen från icke-REM-sömn till REM är en REM-cykel

90-120 min långa

13

Hur ser icke-REM-sömn/ REM ut över en natts sömn?

Djupast i början av natten, för att sedan gradvis bli ytligare

Mot slutet av natten blir REM-perioderna längre

14

Vad ger vakenhet?

Vakenhetshöjande "Sleep Off-neuron" i hjärnstammen och hypotalamus är aktiva

15

Vad gör vakenhetshöjande Sleep Off-neuron i hjärnstammen och hypothalamus?

Sleep Off-neuron eciterar thalamus (LDT och PPT) och kortex (LDT/ PPT, Raphekärnorna, LC, TMN)

LDT = laterodorsala tegmental nucleus

PPT = pedunculopontine

LC = locus coerleus

16

Vad ger sömn?

Under sömnen är en grupp GABAerga nervceller (=Sleep On-neuron) i VLPO aktiva

Dessa inhiberar de vakenhetshöjande Sleep Off-neuronen

VLPO = ventrolateral preoptic nucleus

17

Vad kan sägas om orexin och sömn?

Orexinerga neuron projicerar till LC, TMN och raphekärnorna

Injektion av orexin i VLPO minskar mängden sömn och ökar mängden vakenhet

Orexin = stabilisator för flip-flop mekanism mellan sömn och vakenhet

18

Vad kan sägas om narkolepsi?

Orexinerga neuron försvinner
= man vaknar hela tiden när man ska sova
= man klarar inte av att vara vaken på dagen

Summa: narkoleptiker sover lika mycket som alla andra

19

Vad kan sägas om Sleep Off-neuron och Sleep On-neuron?

Det sker en konstant kamp mellan Sleep Off-neuron och Sleep On-neuron

De inhiberar varandra beroende på om vi ska vara vakna eller inte

20

Vad påverkar kampen mellan Sleep Off och Sleep On neuron?

Dygnsrytm

Sömntryck

Cytokiner
= rec. på raphekärnorna

Motivation, emotioner
= via NAc

21

Vad är sömntryck?

Sömntryck är homeostatiskt reglerat
= desto mer vakna vi är, desto starkare blir sömntrycket

Vakenhet ger adenosinproduktion pga. ATP konsumeras vilket ger ADP

22

Vad ger adenosin (=som produceras vid vakenhet)?

Adenosin exciterar Sleep On-neuron i VLPO och inhiberar Sleep Off-neuron i TMN

23

Vad kan sägas om flip-flop-mekanismen mellan REM-sömn och icke-REM-sömn?

Precis som för sömn/ vakenhet finns flip-flop-mekanism för REM-sömnen:

REM-on-celler
REM-off-celler

24

Varför behöver vi sova?

Sömn återställer hjärnans energiförråd

1. Neuron får energi ur ATP
2. ATP utan fosfat blir adenosin
3. Speciella adenosinrec. i hjärnan monitorerar adenosinkoncentrationerna
4. Adenosin inducerar djupsömn
5. Adenosin ökar successivt under vakenhet, och minskar under sömn

25

Hur gör koffein oss piggare?

Koffein är en adenosinrec.-antagonist
=> trötthetsinducerande adenosin kan inte binda in och ge trötthet

26

Vad händer med synapser under sömnen?

Sömn rensar bort onödiga synapser

27

Vad händer med slaggprodukter under sömnen?

Sömn rensar bort slaggprodukter
= via interstitievätska och sedan via likvorflödet
= ger borttagande av neurotoxiska substanser

28

Varför behövs sömnen för immunförvaret?

Pro-inflammatoriska cytokiner ökar mängd djupsömn

Sömn förbättrar förmåga att bekämpa infektioner

29

Vad avgör en persons sömnbehov?

Genetik

Ålder

Kön

30

Vad händer när vi inte får sova?

Kognitiva effekter av sömnbrist:
- "Enkla uppg": Uppmärksamhet och reaktionstid går ner
- För mer komplexa uppgifter är effekt av sömnbrist mindre