smärta Flashcards Preview

K5 - NSPR > smärta > Flashcards

Flashcards in smärta Deck (18)
Loading flashcards...
1

a-delta

mekaniskt
mekanoheat
kyla

2

C-fiber

polymodala
- pH, ischemi, mekaniskt, brännande
- värme, klåda, sensual touch

3

TRP

värme
kyla
smärtsam temp.
mekanisk smärta

4

ex på TRP-receotirer

TRMm8 = mentol, 10-25 grader
TRPv1=kapsaicin, cirka 40 grader

5

vilka typer av projektionsneuron finns

nociceptivt specifika: A-delta
heat pinch cold: C-fiber (polymodala)
COOL: A-delta

(i mindre utsträckning finns även värme och klådspecifika receptorer)

6

baksträngar

djup sensibilitet
vibration
proprioception

7

laterala tractus spinothalamicus

smärta
temp

8

ventrala tractus spinothalamicus

beröring

9

dpINS

objektiv smärta, interoceptivt cortex

10

midINS

subjektiv smärta
- hedonisk betingning (OFC, NAC)
- exteroception, vestibularis
- homostatiska motorfkn (amygdala, hypotalamus)
- miljömssiga input

11

Limbiska sensoriska cortex

antINS
- material me
- tidsuppfattning objektivt
- emotioner
- det kännande jaget
- optimerad hushållning

12

hyperalgesi

normalt smärtsam stimuli upplevs mer=sensitisering

13

allodyni

icke-smärtsam stimuli upplevs nu som smärtsam, t.ex berörning

14

nociceptiv smärta vs neuropatisk smärta

nociceptiv smärta: uppkommer vid aktivering av nociceptorer, "vanlig" smärta

neuropatisk smärta: skada eller sjukdom i det somatosensoriska nervsystemet kan ge smärta
- perifer neuropatisk smärta: neuropati
- central neuropati: olika nivåer av CNS

15

lamina II interneuron typer

excitatoriska 70%
- vertikala, transient central, radial

inhibitoriska
- islet
- small vertikal
- tonic central

16

central sensitisering av smärta

1. LTP: potentiering av nociceptiva synapser
2. förhöjd excitabilitet i nociceptiva projektionsneuron
3. minskad inhibering via interneuron (PGE3 --> alfa3 subenheten --> mindre funktion R))
4. förändrad reglering från descendernade system (dysreglering, FM=ACC minskad akt)
5. aktivering av tysta synaptiska förbindelser
6. gliacellssignalering

17

ex. på perifer sensibilisering

inflammatiom: soppa av mediatorer som sänker treshold för smärta

18

vad är allodyni och hyperalgesi indirekt tecken på

central sensitisering