EEG Flashcards Preview

K5 - NSPR > EEG > Flashcards

Flashcards in EEG Deck (15)
Loading flashcards...
1

olika aktiviteter med olika frekvener

delta 0.5-4 Hz
theta 4-8
alfa 8-13
beta 13-30
gamma > 30

2

epileptiform aktivitet

aktivitet associerad med epilepsi, inget 1:1 förhållande dock

3

vilka vågor ska man känna igen

spike and wave
polyspike and wave
sharp wave

4

vilken typ av epileptiform aktivitet finns det?

iktal epileptiform aktivitet: anfallsaktivtet, pågående anfall

interiktal: mellan anfall, ger inga tydliga symtom om de inte är uttalde men kan påverka koncentration och inlärning

5

utförande - vilka provokationer finns

vila - 20-30 min blundande
hyperventilera
fotostimulering med stroboskopiskt ljus med olika frekvenser

sömn

6

indikatione

epilepsi:
encefalit, encefalopati
oklar medvetslöshet, attacker av oklar natur

7

sensitivitet EEG

50-60% vid enstaka mätning
90% om upprepningar, provokation och sömn

8

hur kan man visa temporallobens undersida bättre?

zygomaticus eller sphenoidala elektroder

9

hörselbanan

n. cochlearis - nucleus cochlearis - n. oliva sup kontralateralt - corpus geniculate mediale - cortex

10

hur kan diagnos epilepsi ställas

1. minst 3 oprovocerade anfall skillda med 24 h
2. ett anfall + fynd (radiologi eller EEG) som visar på en minst 60% risk att få nya anfall inom 10 år
3. epilepsi-syndrom med mutation för jonkanal

11

hur delar man in epilepsi former

fokal onset - med eller utan medvetande
generaliserad onset
unknown
- alla har sedan motor-onset/non-motor onset

12

bollar/ansikten i synfältet

primära syncortex

13

epigastric rising

mediala temporalloben

14

figure fore sign

frontalloben, ipsilateralt till den utsträckta armen

15

postictal nose wipe

temporalloben ipsilateralt