rörelse-status Flashcards Preview

K5 - NSPR > rörelse-status > Flashcards

Flashcards in rörelse-status Deck (14)
Loading flashcards...
1

vad ska ingå

sittande
ställa sig upp
stillastående
gångstart
gångbredd
steglängd
armpendling
dynamiska rörelser
gånghastighet

2

specifika prover man kan göra

rombergs - sensorisk ataxi påverkas ff.a
pull-test: mer än 2 steg=dålig postural hållning

3

pisa syndrom

PD

4

pull test

atypisk PD, NPH

5

antekollis

MSA

6

retrocollis

PSP, dystoni

7

rocket sign

PSP

8

bredbent när man ställer sig upp

ataxi cerebeallart
PD+
NPH

9

smalbent gång

PD, spastisk pares

10

bred stegbedd

sensorisk eller cerebellar ataxi
DP+
NPH

11

freezing of gait
festinationer

parkinsonism

12

gångbred

smal: PD
bred: atpypisk BD, cerebellär ataxi
sax: spastisk pares, dystoni

13

låg steghöjd och små steg

PD, PD+, NPH

14

dynamiska rörelser

droppfot: cerebellär skada, PNP

extenderande knän: cerebellar ataxi