antidepressiva LM Flashcards Preview

K5 - NSPR > antidepressiva LM > Flashcards

Flashcards in antidepressiva LM Deck (14)
Loading flashcards...
1

MAO-hämmare exempel substanser

tranylcypromin
fenelzin
moklobemid (reversibel inhibotor)

2

risk vid MAO-I

används restriktivt. Intag av mat rikt på tyramin (precursor till NE) kan ge hypertensiv kris med hjärnblödning

3

bupropion

återupptagshämmare av katekolaminer DA, NA
Ingår i klassen " övriga antidepressiva LM "

4

mirtazapin

alfa2-R-antagonist på autroeceptorer presynaptiskt (stimulering hämmar exocytos av vesiklar normalt).

Central transmission av Na och 5HT ökar.

Även serotoninreceptorer 2 och 3 blockeras, varpå ökad 5-ht transmission ges via 5ht1-R

sedativ effekt genom antagoninst h1-R

5

TCA exempel och funktion

prototyper
- amitryptilin - golden standard antidepp


Dubbel upptaggshämmare: NET och SERT blockeras. Men verkar på alla monoaminer. Tricykliska antidepressiva läkemedel har affinitet för muskarinreceptorer och histamin H1-receptorer i varierande utsträckning.

6

biverkningar TCA

antikolinerga: munntorhet, förstoppad, urinstämma
antihistamin: sedativ effekt
anti alfa-AR: ortostatism
blockad Na/K-kanaler och NMDA-R centralt och perifert: arrytmi o kramper som kan vara letala

hög toxcicitet och suicidrisk (10 dyngsdoser dödligt)

7

SSRI - exempel och effekt

sertralin
citalopram
fluoxetin (prozac)

blockad SERT

8

bieffekter SSRI

huvudvärk, illamående, sömnlös, trött, diarré

LM finns kvar i 5-6 veckor pga T1/2 4-6 dagar

9

SNRI exempel och effekt

dubbel återupptagshämmare: NET och SERT

- venlafaxin
- duloxetin

10

vad påverkar verkningseffekt av antidepressiva

svårighetergraden av sjukdomen, mer sjuk=mer effekt

11

behandlingstrappan

Ordning på LM :

första linjens: fluoxetin (prozac) → adekvat dos i 4 veckor. Effekt?

2a linjen: SNRI (duloxetin): adekvat dos i 4 veckor. Effekt?

3e linjens: TCA (amitryptilin): adekvat dos i 4 veckor. Effekt….

12

vilka behandlingalternativ kan prövas förutom LM eller psykoterapi?

ECT
TMS
DBS
vagusnervs-stimulering
ljusterapi
sömn-deprivation

13

vad är förstahandsbehandling vid polär affektiv sjukdom depressiv fas?

litium
INTE antidepressiva pga risk för switch

14

grupper av antidepressiva LM och farmakologiska principer

SSRI - 5ht
SNRI - 5-ht och NA
TCA - alla monoaminer
TeCA - tetracykliska antidepressiva: verkningsmekanismer skiljer sig från TCA och mer mer onyanserade än nyare antidepressiva LM. Ff.a ges ökad serotonin, Na, men även DA och även andra ämnen påverkas.

MAOI: alla monoaminer påverkas

NDRI: selektiva återupptagshämmare för katekolaminer (Na och Da) --> t.ex. bupropion

NaRI: selektiv återupptagshämmare för Na