hjärnans blodförsörjning Flashcards Preview

K5 - NSPR > hjärnans blodförsörjning > Flashcards

Flashcards in hjärnans blodförsörjning Deck (10)
Loading flashcards...
1

grenar från ICA

a. ophtlamica
a. communicans post
a. choroidea ant (plexus choroideus, capsula int)

ACA, MCA

2

anastomoser ICA ECA

a. fascialis och temporalis superficialis kan gå till
a. ophtalmica

3

vilka grenar kommer från vertebralis

PICA
spinalis ant

4

vilka grenar kommer från basilaris

SCA
AICA

5

symtom PICA

STÄMBAND och svalg
yrsel, balans
interoception (smärta, temp) bortfall ipislateralt ansikte (nucleus tractus spinalis) och kontralaterala kroppen (lat. tractus spinothalamicus)

6

aktuella kärnor som drabbas vid PICA

V, VIII, IX, X, XII
tracus spinothalamicus

7

ACA

rider corpus callosum
capusla interna, BG (putamen, NC)
a. striate mediale

8

MCA

80% av hemisfären
fissura sylvii
SI, MI, CI, BG
a. lenticulostriate lateralis

9

PCA

occipital, temporalt, BG, thalamus
a. thalamogeniculate
a. thalamoperforating
a. choroidea post

10

hur regleras blodflödet

1. regleras utefter energibehov - match
- pH, K/adenosin, mediatorer, NO, autonoma ganglia

2. autoreglering
- myogen kontroll
- metabol kontroll
- neurogen kontroll
- endotel - VD/VC

3. vaskulär reaktivitet - ff.a. beroende av CO2
4. neurogen reglering