diff ADHD autism Flashcards Preview

K5 - NSPR > diff ADHD autism > Flashcards

Flashcards in diff ADHD autism Deck (10)
Loading flashcards...
1

debut

autism
> 6 månader, Md6-7 år

adhd > 4 år

2

symtom

autism
- beteende
- socialt
- kommunikation

ADHD
- hyperaktiv
- ouppmärksam
- impulsiv

3

gener

autism:
- synaps, neurittillväxt, neurogenes
- cellmigration
- proliferation neuron/mikroglia

ADHD
- monoaminer
- jonkanaler
- neurotransmission
- adhesin
(a7, 22q11.2)

4

hjärnans utveckling

autism
- makrocefali
- mer CSV

adhd
- sen utveckling 2-5 år
- mikrocefali

5

neurobiologi

autism
- överskott neuron och myelin
- lokal hyperkonnektivitet
- synapspruning
- gliacellsdefekter

adhd
- konnektivitetsproblem
synapsdysfkn (NA, DA)

6

nervkresar autism

spegelneuron
frontalcortex
super. temporal sulcus
ACC
caudatus
fusiform gyrus

7

nervkrestsar adhd

frontoparietalcortex
dorsal frontostriatalt
mesokortikolimbiskt
default mode network
central excekuiva network

8

neurokognitiva svårigheter

autism
- EF
- central coherence

adhd
- EF
- belöning
- emotionsreglering
- uppmärksamhet

9

NT-system

autism
- glu, gaba, NTF

adhd
- NA, DA

10

kön ratio

autism
4:1 pojkar (mindre skjillnad om mindre 1q)

adhd
2-4:1 pojkar