yrsel Flashcards Preview

K5 - NSPR > yrsel > Flashcards

Flashcards in yrsel Deck (19)
Loading flashcards...
1

vilken input är central för balans

syn
balansorgan
proprioception, ff.a från nackmuskler
känsel i hud (exteroception)

2

vilka orsaker till yrsel finns

störning i receptororgan, CNS eller en kombination
funktionell (hittar inga fel)
fysiologisk

3

vad heter det sensoriska organet i otilitsystemet

macula. Det består av ett otolitmembran med otokonier (Ca-karbonat) som omger hårceller och ett basalcellslager. Dessa otolitstenar kan påverkas av gravitation och påverkar därmed ciliernas rörelse på hårcellerna, samt hur de signalerar genom vestibularisnerven

Stereocilia mot kinocilier --> ökad signal

4

sacculustest

cVEMP
- relaxation av sternocleido ipsilateralt när man stimuleras med ljud. Hörsel och balans delar vätskor och kan således påverka varandra
- inte kvantitativt

5

utriculustest

oVEMP: stimulera skalle med vibrator
tyska hinken: håll hink horisontellt, +- 2 grader är okej

6

när ska man misstänka att yrsel kommer från innerörat

lägesändringar och huvudrörelse utlöser yrsel
30 sekunder

7

anamnestiska frågor

typ av yrsel
duration
provocerande situation?
hörselnedsättning?

8

vilka mer delar ska ingå i utredning av yrsel

nystagmografi (Video-oculografi)
HIT-test: huvud impuls-test: fungerar VOR?
- Normalt test vid akut yrsel med nystagmus talar för central skada, vanligen lillhjärnsinfarkt.
- Vid perifer vestibulär störning kan inte blicken fixeras utan den följer rörelsen

9

vad är akut vestibulärt syndrom = vestibularisneurit

det är en skada på antingen perifer eller centralt vestibulärt system. Syndromet går med samma symtom
Grunden är att olika signaler ges till vestibulariskärnan vilket tolkas som rörelse

10

symtom vid vestibularisneurit

snabbt påkommen (s-timmar)konstant yrsel, vanligen rotatorisk
nystagmus
intolerans mot huvudrörelse
balansrubbning
illamående
fallrisk mot sjuka örat
>1 dygn

11

vart slår nystagmus åt vid en vänstersidig vestibularisneurit?

minskad signalering från vä öra ger tolkning i vestibulariskärnan som att man roterade åt höger (obalans mellan signalerna tolkas som rörelse): VOR
- blickar åt vä
- sackadrörelse från det sjuka örat (höger)

12

perifera orsaker till AVS

BPPV
- attackvis yrsel, sekunder, rörelseutlöst med lite latens
- Canalolithiasis vanligt

vestibularisneurit
- olika geneser, 50% virus
- symtom inom timmar och max ges första dygnet, yrsel försvinner inom dagar/månader
- HIT pat, nedsatt kalorisk reaktion

menieres sjukdom
- endolymf reabsorption minskad
- hörselnedsättning, akuta yrselattacker som varar i 20 min-timmar, "fyllnadskänsla"

akuta lesioner
- virus, bakteriell labyrinit, infarkt (a. auditiva int)
- hörselnedsättning

13

centrala orsaker till AVS

TIA
- fokalsymtom vanligt
- HIT, kalorisk reaktion normal

OBS generellt går centrala orsaker inte med rotatorisk yrsel utan mer med obalans och ostadighetssymtom


andra orsaker
- tumör infratentoriellt
- LM
- MS
- migrän
- PNP

14

vad kännetecknar nystagmus av central orsak

- Nystagmysen är ofta vertikal
- riktningsväxlande/sidoväxlande.
- Den är ej utröttbar och dämpas inte av blickfixation.
- sackad mot skadesidan

15

vad kännetecknar BPPV

lägestutlöst rörelse
kortvarig max 1 min
uttrötbar

16

orsaker BPPV

idiopatiskt
posttauma, post vestibularisneurit (20%)
Canalolithiasis (ffa.a posteriora båggången)

17

hur diagnostisera BPPV

dix-hall pike

--> eplys manöver kan sedan göras

18

orsaker till icke-rotatorisk yrsel

LM
spänningsyrsel - inklämning av nerver kan ge störd proprioception

infratentoriell tumör

extrepyramidal sjukdom - PD: nedsatta posturala reflexer, ortostatism

presynkope: uteslut kardiogen orsak

19

vart projiceras banor från nucelus vestibularis

posturala muskler i spinovestibulara banan

cerebellum - pedunculus c inferior
- flocculonodulära loben
- nucleus fastigial

ögonmuskler

thalamus (VPM) mot cortex