avbildninagar Flashcards Preview

K5 - NSPR > avbildninagar > Flashcards

Flashcards in avbildninagar Deck (13)
Loading flashcards...
1

vilka typer av DT finns det

utan konstrast - blödning
med kontrast - tumör
angiografi - aneurysm, tromb, sinustrombos
perfusion - interventioner

2

T1 +- kontrast

anatomi
fett ljust vatten mörkt
tumör kan ladda kontrast

3

t2

patologi, men ospecifikt
färg omvänt t1 dvs vatten ljuset
- ingen kontrast

4

FLAIR

ödemkänsligt

5

DWI

bra vid ishcemi misstanke

diffa mellan cytotoxiska och vasogena ödem, samt abcess/tumör etc
- vattenmolekylers diffusion

6

spektroskopi

metaboliter kemiskt undersöks varpå man kan diffa mellan pataolgier

7

vad är syftet med kontrast

framhäva skillnad mellan pixlar och voxlar i en bild för att bättre kunna diffa mellan olika vävnadstyper

8

akut stroke

DT

9

akuta trauman

DT - känsligare för små slitskador i parenkym

10

tumör

DT screening, MR exakt

11

aneurysm

DT i artärfas

12

sinustrumb

DT angiografi i venfas (eller MR angio)

13

Barn

Dt trauma, annars MR pga strålning