motorik Flashcards Preview

K5 - NSPR > motorik > Flashcards

Flashcards in motorik Deck (14)
Loading flashcards...
1

vilka är de subkortikala banorna

colliculo/tectospinala banan
rubrospinala banan
vestibulospinala banan
retikulospinala banan

2

tectospinala banan

orierntering i fröhållande till syninput
- mediala alfa motor, hållning

3

rubrospinala banan

inte jätte viktig hos människor, men projucerar lateralt till finmotorik/extremiteter
viktig om skada på cortikospinala banan
- ff..a övre extremitetet

nucleus ruber

4

vestibulospinala banan

orientering i förhållande till balans
korsar inte över, med jobbar lite bilateralt på RM nivå
mediala ventralhornet

5

retikulospinala banan

retikulära formationen i pons/medulla
- viktig för balans, grovmotorik

6

vilka direkta kortikospinala banor finns

laterala: pyramidbanan
- lateraliserad, med överkorsning i hjärnstammen
- extremiteter, finmotorik

anteriora: mer grovmotorik, liten banan

7

vilka indirekta kortikospinala banor finns det?

många banor har relästationer i hjärnstammen

medialt: tectospinala, vestibulospinala och RETIKULOSPINALA BANAN
- grovmotorik

lateralt: rubrospinala banan

8

varför slår en stroke mer mot finmotoriken

finmotoriken är strikt lateraliserad och korsad, och går fff.a. i den cortikospinala banan. För grovmotoriken gäller att flera indirekta banor är centrala och dessa är inte lateraliserade på samma sätt. De har dubbel innervering från båda hemisfärerna, och är inte lateraliserade i ryggmärgen utan kan till viss del projicera till båda sidor om medellinjen

9

lateral vägar

ruborspinala
cortikospinalas

10

ventromediala vägar

retikulära formationen
tectospinala
vestibulospinala banan

11

när aktiveras PMA

man tänker på rörelse
innan visuellt styrda rörelser
vid specifik rörelse oavsett vem som utför den (spegelneuron)

12

när aktiveras SMA

innan utförande av inlärd rörelse

13

vart kommer input till fascialiskärnan från

PMC via kortikobulbära banan
cingulate motorarea --> båda hemisfärerna

14

vilka banor går i CI

kortikobulbära
kortikospinala
spinothalamiska (interoception)
syn, hörsel