sömn Flashcards Preview

K5 - NSPR > sömn > Flashcards

Flashcards in sömn Deck (8)
Loading flashcards...
1

vilka metoder för att objektivt mäta sömn finns

polysomnografi - direkt metod

aktigrafi

beteende - kontroll av uppmärksamhet

2

TST
sömnlatens
arousal
AL
WASO
sömneffektivitet
sömnstadiefördelning

total sömntid
tid att sömna in
uppvaknande kort
uppvaknande per timme
vaken tid efter att man somnat
% av tiden i sängen man sover
fördelning i de olika stadierna

3

area preopticus skada
vs
post. hypotalamus skada

insomni
vs
hypersomni

4

vilka neuron dör i narkolepsi och vad är effekten

orixinerga axon i LH/PFH som stimulerar sleep off celler. De balanserar normalt balansen mellan ON/OFF cellerna
- fragmenterad sömn
- svårt att vara vaken

5

akrofas och nadir

högst aktivitet av fysiologiska signaler
nadir: motsattsen

6

hur kan man studera dyngsrytm

sömdagbok/frågeformulär

aktigragi: beteende

dim light melatonin onset: mäter melatonin i saliv, när man sitter i ett mörkt rum

7

vilka områden tillhör sleep on celler

VLPO (preopticus)

8

vilka områden tillhör sleep off

LDT
PPT
LC
raphe
TMN