likvordiagnostik Flashcards Preview

K5 - NSPR > likvordiagnostik > Flashcards

Flashcards in likvordiagnostik Deck (17)
Loading flashcards...
1

indikationer på LP

infektion, inflammation
minnesstörning
SAB efter MR
malignitet
barriärskada

2

kontraindikationer

ej vid expansiv process
ej om antikoagulantia

3

vad ingår i likvordiagnostiken

inspektion
tryckmätning
cellräkning
odling bakterier, svamp
serologi: virus, borrelia
cytologi
absorbans
parenkymskade markörer
alubmin
IgG
isoelektriskt fokus: oligoklonala band
laktat
glukos

4

inspektion

klar < 200 x10^6 cellantal
mjölkig 200-700
grumlig > 700

5

tryck

< 100-200 mmHg

6

cellräkning

< 5x10^6
- mononukleära celler
men inga polynukleära

7

absorbans

görs vid misstanke om SAB
450 nm=bilirubin
415 nm=oxyhemoglobin

8

albuminkvot

mått på barriärskada
Lätt>10
medel 15-20
kraftig>20

9

intrathekal Ig produktion

<0.7
- korrigeras efter albumin

10

laktat

<2.1
- stiger vid bakteriell infektion, TBC, sarkoidos

11

vilka skademarkörer finns det?

NFL: neurofilament

NSE: neuronspecifika enolas
- kortikal skada

GFAp:
gliafibrillärt surprotein
- astrocyter

Tau:
AD, jakob creutzfelt

12

vad ser man vid infektion

poly, monopleocytos
laktat, glukos
isoelektrisk fokusering
odling, serologi

13

inflammation

monopleuocytos
isoelektrisk fokusering
skademarkör
cytokiner
ACE

14

GBS

normalt tryck
klar/svag gul
celler: normalt, monopleocytos
hög albuminkvot
IgG ökat

15

MS

normalt tryck
grumligt
lätt monopleocytos (5-50)
albumin kan var hög
IgG - alltid oligoklonala band

16

SAB

ökat tryck
röd/gul
absorbans
ery över 10k
albuminkvot hög

17

borrelia

klar, mjölkig
mono: 50-500
aluminkvot hög men varierande
IgG