epilepsiLM Flashcards Preview

K5 - NSPR > epilepsiLM > Flashcards

Flashcards in epilepsiLM Deck (7)
Loading flashcards...
1

inaktiverar Na-kanaler

fenytoin, karbamazepin, lamotrigin

2

aktiverar K-kanaler

retigabin (avreg)

3

inaktiverar Ca-kanaler

etosuximid
zonisamid

4

förstärkt GABA-aktivitet

benso, gabapentin, (valproat)

5

inhibering av glu-aktivitet

perampanel

6

övriga (okända mekanismer) LM

levetiracetam: binder intraneuronala protein med okänd funktion, påverkar troligen frisättning av NT

valproat: antiepileptisk effekt ges innan man ser effekt på GABerg transmission, alltså måste den gör något mer

7

andra åtgärder

kirurgi (avlägsna epileptiska fokus kirurgiskt)

vagus stimuli: stimuli via vagusnerven till vaguskärnan som sedan projicerar till thalamus. Oklar mekanism

ketogen kost - extrem LCHF - fungerar för vissa former. Svårt med compliance då den måste vara 100%