nervstatus Flashcards Preview

K5 - NSPR > nervstatus > Flashcards

Flashcards in nervstatus Deck (14)
Loading flashcards...
1

vilka 6 delar ska alltid finnas med på dokumentationen

högre cerebrala funktioner

kranial-nerver

motorik

reflexer

koordination

sensibilitet

2

vad undersöker du under samtalet

högre cerebrala funktioner

3

högre cerebrala funktioner

tal
orientering
minne
spatial funktion
uppmärksamhet
- samtal räcker för att se detta

observera även
- ofrivilliga rörelse
- ansikts och övrig motorik (avklädning)

4

stående

gång
tå, häl
Rombergs prov
finger-näsa
nigsittning, uppresning

5

vilka delar vill du kontrollera i sittande?

ögonbotten
synfält
ögonrörelse
nystagmus
ptos
pupillstorlek och reflex
ansiktsmotorik
hörsel
svalgreflex, symmetrio
tungmotorik
diadokokinesi, fingerspel
grasset´s
fingerspretning och armabduktion
reflexer arm ben

6

synfält

n II

7

ögonrörelse

III
IV
VI

8

ansiktsmotorik

VII

9

hörsel

VIII

10

svalg

IX, X, XII

11

tungmotorik

XII

12

liggande

sensibilitet smärta (ansikte, arm, ben)
vibration: bröstben, mittfalang tumme, medial maleol
omvänd barré
tonus hand och armbågsled, knäled
häl-knä försök
babinskis test

13

RLS

1: vaken
2-3: slö, trött
>4 medvetslös
8: ingen smärtreflex

14

vad ska anamnes innehålla

beskriv symtom; karaktär
när och under vilka omständigheter började symtom
har de utvecklats? stabilt, värre, sämre
påverkan på vardag?
andra ackomanjerande besvär