neurodegenerativa sjukdomar generellt Flashcards Preview

K5 - NSPR > neurodegenerativa sjukdomar generellt > Flashcards

Flashcards in neurodegenerativa sjukdomar generellt Deck (11)
Loading flashcards...
1

kännetecken

smygande insjuknande
progressivt förlopp
selektiv död/dysfunktion i hjärnan
stor förlust av kognition
förlust av autonomi och ADL
förkortar livslängd cirka 10-12 år

2

gemensamma karaktäristika

oxidativa skador
minskad mitokondriefunktion och axional transport
progressiv atrofi och apoptos
minskad NT-syntes
inflammatoriska mediatorer (lipidmediatorer och cytokiner)
ackumulering av proteinfragment

3

vilka likheter mellan NDS och prionsjukdom?

aggregat kan spridas mellan celler som prioner (men är dock inte smittsamma), bl.a. via exosomer som bildas i multivesikulära kroppar. Spridningen är inte ensamt det som orsakar sjukdom, "rengöringssystem" måste vara överbelastade också

4

varför progression i sjukdom?

spridning av aggregat som följer neuroanantomiska banor. Det är att sätt för cellen att lätta på stressen

5

AD

betaamyloid
tau

locus coeruleus
hippocampus

6

lewy body demens

alfa-synuklein (lewy kroppar)

7

FTLD

tau
TDP 43
progranulin

ACC
frontala insula

8

MSA

alfa-synuklein

9

PD

alfa-synukklein

olfacotrius bulb
dorsala motornucleus of vagus
SNpc

10

HD

tri-nukleotid-repeat sjukdom - inklusioner - polyglutamin
- intranukleärt och i cytoplasma

striatum

11

ALS

neurofilament
SOD1
TDP43
FUS

motorcortex
RM
hjärnstam