Fall 22:2 Flashcards Preview

K2 NSPR Anatomi > Fall 22:2 > Flashcards

Flashcards in Fall 22:2 Deck (12)
Loading flashcards...
1

Vilka två viktiga leder finns i foten?

Övre språngbensleden (Art. talocruralis)
Sitter mellan fibula, tibia och talus
Stabilare i dorsalflexion än i plantarflexion
Plantarflexion som när man går i klackar

Nedre språnbensleden (Art. subtalaris)
Ger rörelserna inversion (supination) och eversion (pronation)

2

Vilka två ben är viktiga att kunna i foten?

Talus
Viktigt eftersom det är här som tibia fäster in

Calcaneus
Calcaneus ligger under talus

3

Vilka laterala ligament är viktiga i fotleden?

Lig collaterale laterale (laterala sidan av foten)
Är inte lika starka som de mediala

Det är dessa ligament som vanligtvis blir förstörda när man stukar foten

För att minska risken för stukning kan man stärka musklerna i fötterna

Tre stycken: Ligamenten är uppdelat i ordningen (sett framifrån)
Lig talofibulare anterius (först)
Lig calcaneofibulare
Lig talofibulare posterius

4

Vilka mediala ligament är viktiga i fotleden? Vilka skador kan påverka?

Lig. collaterale mediale
Samlingsnamn: lig. deltoideum

Skador
Vid tacklingen blir resultatet en eversionsrörelse i nedre språngbensleden, en rörelse som begränsas av detta ligament

Om kraften i tacklingen är stor, med överdriven eversion som följd, kan ligamentet bli så spänt att det brister.

5

Vilka muskler kopplar till fotens rörelse?

Plantarflexion
M. surae

Dorsalflexion
Anterior grupp

Inversion
Mm. tibialis anterior/ posterior

Eversion
Mm. fibularis brevis och longus (laterala muskler)

6

Varför är fotvalven i foten viktiga?

Valvet bildar en bro vilket fördelar vikten
Om vi inte hade fotvalven skulle vi gå på tibia och fibula, vilket skulle det bli ganska stramt

Det var därför man inte fick göra lumpen om man var plattfotad
För då kunde man inte gå så långt innan man får ont

7

Hur försörjs foten med blod?

Alla artärer ligger på baksidan av leden för att inte stypas när leden böjs
Det är därför poplitea ligger på baksidan i fossa poplitea

Poplitea
Går igenom hiatus adductorius på m. adductor magnus
Avger grenarna tibialis anterior och tibialis posterior

Tibialis posterior
Försörjer de djupa och ytliga posteriora underbensmusklerna
Tibialis posterior avger sedan grenen fibularis (till den laterala fibulasidan)
Detta är viktigt för försörjning av de laterala kompartmentsen


Tibialis anterior
Försörjer den anteriora gruppen underbensmuskler

8

Vad har vi för två viktiga ytliga vener i underbenet?

Vena saphena magna = framsidan
Vena saphena parva = baksidan

9

Vad gör det perforanta systemet?

Vv perforantes kopplar samman djupa och ytliga vener

10

Vad är det som innerverar underbenet?

Plexus sacralis ger:

N. tibialis


N. fibularis communis


11

Vad ger n. tibialis?

Delar upp sig i en djup och en ytlig posterior grupp
Försörjer posteriora muskler, djupa och ytliga

N. surae
Kommer från n. tibialis
Täcker hudområdet distalt på underbenets dorsalsida

N. tibialis ger även:
Fotens två grenar, n. plantaris lateralis & medialis
Passerar den mediala malleol och delar upp sig till två grenar i foten
N. plantaris medialis
N. plantaris lateralis

12

Vad ger n. fibularis communis?

N. fibularis communis
Går nära caput fibulae
Detta är ett ganska vanligt ställe för nervskador
Delar sig i två grenar

N. fibularis profundus
Löper djupt (fortsätter ner på fotryggen)
Försörjer anteriorgrupp

N. fibularis superficialis
Försörjer lateralgrupp