Fall 20:3 Flashcards Preview

K2 NSPR Anatomi > Fall 20:3 > Flashcards

Flashcards in Fall 20:3 Deck (19)
Loading flashcards...
1

Vilka nerver innerverar handen?

N. radialis
N. ulnaris
N. medianus

2

Vad innerverar n. medinus i handen?

N. medianus innerverar alla thenarmuskler, förutom:
M. adductor pollicis
Djupa huvudet av m. flexor pollicis brevis
N. medianus innerverar även de två mest radiella lumbricalerna

3

Vad ger medianuskompression? vad orsakar det?

Symtom
Om n. medianus trycks till och inte funkar så skulle man få nedsatt funktion i opponeringen av tummen = bortfall i tumme
Dessutom skulle alla muskler i karpaltunneln bli påverkade

N. medianus kan bli inklämd vid pronatorslitsen vid armbågen eller i handledsnivå (karpaltunnelsyndrom)

4

Vad innerverar n. medianus kutant?

Palmart
Tummen
Pekfingret
Långfingret
Halva ringfingret
⅔ handflatan (tummens sida)

Dorsalt
Fingertopparna på
Tummen
Pekfingret
Långfingret
Halva ringfingret

5

Vad innerverar n. ulnaris?

Interosséer (dorsala och palmara)
Adduktion/abduktion i fingrarna

Ulnara lumbrikaler (III - IV)
Flexion i MCP-leder och extension i PIP- och DIP-leder

6

Vad orsakar ulnariskrompression?

Orsak
Proximal inklämning i sulcus vid armbågen (änkestöten)
I regel stödjande av armbågarna mot hårt underlag, som vid läsning
Ulnarisnerven sträcks och blodförsörjningen försämras kring nerven vilket ger pirrningar och domning av ulnarsidan av underarmen ut i de två ulnara fingrarna

Distal inklämning i Guyons kanal vid os pisiforme
Ger domning på handflatesidan av de ulnara fingrarna
Nedsatt funktion av interoseér

7

Vad ger ulnariskompression för utfall?

Nedsatt känsel ulnart underarm och lill-/ringfinger
Försvagning vid fingerspretning och lillfingrets DIP-led i flektion
Eventuellt atrofi i vecket mellan pekfinger och tumme

Dessutom försvagas interoseér
Detta försvagar flektion i ring- och lillfinger
Fortsätter förloppet försvagas handen och ger ökad fumlighet

8

Vad är klohand och varför fås det?

Hyperextension av MCP men hyperflexion av DIP och PIP
Detta beror att lumbricaler och interosser blir utslagna när ulnaris slutar innervera
Då får de motsatt effekt från vad de ska göra

9

Vad innerverar ulnaris kutant?

Palmart
Lillfingret
Halva ringfingret
⅓ handflatan (ulnar sida)

Dorsalt
Lillfingret
Halva ringfingret
⅓ av handryggen (ulnar sida)

10

Vad orsakar en radialis inklämning?

Proximal inklämning (humerus)
Fraktur, direkt våld

Distal inklämning
Muskulärt tryck (humerus)
Frakturer i området

11

Vad ger en proximal radialis inklämning för symptom?

Proximal inklämning
Sensoriskt bortfall eller domningar dorsalt mellan metacarpale I och II
Samt dropphand med oförmåga att sträcka i handleden liksom i fingrar (i MCP-lederna)
På grund av oförmåga att innervera extensorgruppen
Eventuellt även kraftnedsättning vid ulnardeviation (musculus extensor carpii ulnaris) och svaghet i långfingrets sträckare

12

Vad ger en distal radialis inklämning för symptom?

Utstrålande smärta i tumme/pekfinger (misstolkas ofta som lateral epikondylit)
Kan även få dropphand

13

Vad har n. radialis för kutan innervering?

Palmart
Radiell del sida av tummen (ej fingertoppen)

Dorsalt
Tummen (ej fingertoppen)
Långfingret (ej fingertoppen)
Halva ringfingret (ej fingertoppen)
⅔ av handryggen (radiell sida)

14

Vad händer vid tryck på en nervtråd?

Om en nervtråd utsätts för ett måttligt tryck, kommer funktionen att försämras, mest på grund av syrebrist genom påverkan av vasa nervorum, vilket påverkar nervens metabolism
Na+-K+-pumpen kräver mycket energi, och nervens metabolism är helt aerob
Initialt uppstår då en blockering av nervimpulserna, vilket ger domningar och eventuellt kraftlöshet
Då trycket släpper försvinner symptomen

15

Hur ser blodförsörjningen ut till handen?

et är arteria radialis och ulnaris som går ut
Radialis på radiussidan med mera

Radialis och ulnaris bildar två arcus
Arcus palmaris superficialis (arcus volaris superficialis) = Ytlig
Arcus palmaris profundus (arcus volaris profundus) = Djup

16

Vad gör arcus för handens blodförsörjning?

Arcus ger anastomoser i handen
Detta gör att vi kan få blodförsörjning även om en radialis eller ulnaris lägger av
Hurvida bra anastomoser man har kan man testa med Allans test, se nedan

17

Hur fås blodförsörjning i fingrarna?

Artär och nerv går ut i fingrar tillsammans

Arteriae digitalis palmares propriae
Volärt

Arteriae digitalis dorsales propriae
Dorsalt

18

Vilka är de tre viktigaste venerna i armen?

v. cephalica
v. mediana cubiti
v. basilika

19

Vilka nervfibrer påverkas av vibrationer?

Bilden är typisk för vibrationsskador; dvs. påverkan på tunna nervtrådar

Dessa tunna leder köld- och fr.a. värmesinne