Fall 19:1 Flashcards Preview

K2 NSPR Anatomi > Fall 19:1 > Flashcards

Flashcards in Fall 19:1 Deck (14)
Loading flashcards...
1

Var sitter epikondylerna i armbågen?

Epikondylis medialis på ulnas sida. Epikondylis lateralis på radius sida.

2

Vad är viktigt att veta om ulna?

Större vid armbågsleden, mindre vid handleden
Utgör majoriteten av stabiliteten i armbågsleden
Ulna som binder in humerus
Olecranon är det vi räknar som armbågen

3

Vad är viktigt att veta om radius?

Större vid handleden, mindre vid armbågsleden
Utgör majoriteten av stabiliteten i handleden
Ventralt: Viktigt att komma ihåg tuberositas radii eftersom det är där som biceps fäster in

4

Vad är articulatio cubiti?

Armbågsled = Articulatio cubiti
Kongruent gångjärnsled som består av tre delar
Stabil i sida
Leden hålls kongruent av kollateralligamenten

5

Vilka är ledfacetterna på humerus?

Capitulum humeri ledar mot (fovea articularis på) caput radii
Trochlea humeri ledar mot inscisura trochlearis/olecranon på ulna

6

Vad gör fossor i armbågsleden?

Fossor ger mer plats för rörelse
Exempelvis som gör att olecranon (posteriort) kan sjunka in och röra sig ner

7

Articulatio cubiti byggs upp av två leder: vilka är dessa?


Art humeroulnaris
Mellan humerus och ulna
Gångjärnsled
Det enda sättet att komma loss är om man roterar ut den

Art humeroradialis
Mellan humerus och radius
Utformad som en kulled, men rörligheten är begränsad

8

Vad är art. radioulnaris proximalis?

Mellan radius och ulna
Vridled
Radius vrider över ulna
Äkta led (synovialled)

9

Vilka är de viktiga ligamenten i armbågsleden?

Armbågsleden stabiliseras av ligament som alla direkt eller indirekt fäster på ulna, vilket möjliggör att radius vrider sig runt ulna

Lig collaterale radiale
Lig. collaterale radiale är viktigast för armbågsstabiliteten

Lig anulare radii
Lig. anulare radii håller caput radii på plats i förhållande till proximala ulna

10

Vad är speciellt med biceps brachii?

Genomför supination av underarmen tillsammans med m supinator
Starkaste flexorn av armbågsled i supinerat läge

11

Var ligger m. brachialis och vad gör den? samt vilken nerv innerverar den?

Under biceps ligger brachilais
Innerveras av n. musculocutaneus

Specialitet
Starkaste flexorn av armbågsleden i pronerat läge

Ursprung
Urspringer från mitten på humerus (facies anterior humeri)

Fäste
Tuberositas ulna

Innervering
N. radialis

12

Vad gör brachioradialis och vilken nerv innerverar den?

Muskelns funktion är att utföra en flexion, dock en svag sådan då dess primära huvuduppgift är att göra en flexion från mittläget mellan pronation och supination

Innerveras av n. radialis

13

Vad gör pronator teres?

Bidrar också till flexion av armbågsleden

Samt pronation av underarmen

14

Vilken muskel genomför extension av armbågsleden?

M. triceps

Innerveras av n. radialis