Fall 21:3 Flashcards Preview

K2 NSPR Anatomi > Fall 21:3 > Flashcards

Flashcards in Fall 21:3 Deck (22)
Loading flashcards...
1

Vad är proprioception?

Proprioception är varje människas förmåga att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas position

För att kunna detta använder sig kroppen av en särskild sorts receptorer, proprioceptorer

Proprioceptiva impulser från mekanoreceptorer i senor, muskler, ledband och ledkapsel leds till CNS via afferenta neuron med tjocka myeliniserade axoner

2

Var finns proprioceptorer och vad säger de oss?

Muskellängd (muskelspole)

Muskelspänning (golgisensorgan)

Ledvinklar (ledreceptorer)

Sträckningsgrad (Ruffini, Merkel)
För att mäta sträckningsgraden av huden i fingrarna använder man vanliga sensoriska somatoreceptor

3

Vad är målet för proprioceptorer?

Till nervceller lokalt i ryggmärgen
Modullerar rörelser
Medierar reflexer

Till cerebellum (spinocerebellära banor) och hjärnstam

Till baksträngskärnorna/ thalamus och primära sensoriska kortex
Främst hud och leder

4

Hur leds proprioception?

Proprioception måste gå fort därför sker det via tjocka fibrer

5

Hur går banorna i proprioceptionen?

Receptorerna → ryggmärgen → lillhjärnan/ kortex
Receptorerna skickar informationen i lillhjärnsbanor i ryggmärgen till lillhjärnan där beslut om åtgärd fattas

6

Vilka proprioceptorer finns det?

Muskelspolar i skelettmuskler
Golgisenorgan
Ledkinetiska receptorer i synovial ledkapslar

7

Hur genomför muskelspolar sin verkan?

Muskelspolar är proprioceptorer i skelettmuskulatur som upptäcker ändringar i längd av en skelettmuskel och deltar i sträckreflexer
Muskelspolen ligger parallellt med de vanliga muskelfibrerna i musklerna
Muskelspolen ser ut ungefär som ett modifierat muskelfiber

Den huvudsakliga funktionen av muskelspolar är att mäta muskellängden
Det vill säga hur mycket en muskel är kontraherade
Både långvarig och kortvarig stretchning av de centrala delarna av de intrafusala muskelfibrerna stimulerar sensoriska nervändar
Den resulterande nerven går till CNS
Information når sedan cerebral kortex
Detta ger möjlighet att uppfatta kroppens position och rörelser
Samtidigt gör impulser från muskelspolar att input kan koordinera muskelkontraktioner

8

Vad gör muskelspolen med muskeltonus?

Genom att reglera hur en muskelspole svarar på sträckning av en skelettmuskel ger hjärnan en generell nivå av muskeltonus
Det vill säga den svaga kontraktion som finns när en muskel är i vila

9

Hur innerveras en muskelspole?

Muskelspolar kontaktas av ett par olika typer av sensoriska fibrer, typ Ia och typ II
Dessa två har olika funktion, men båda är afferenta fibrer in till ryggmärgen
Sedan finns även gammamotorneuron som går ut och innerverar den intrafusala muskelspolen

10

Hur ser utbredningen av muskelspolar ut?

Muskler kopplade till finmotorik
Det är en stor utbredning av muskelspolar i muskler som producerar noggrant kontrollerade rörelser, exempelvis de som styr ögonen och fingrarna när man läser noter och spelar musik

Muskler kopplade till styrka
Det är en lägre utbredning av muskelspolar i muskler kopplade till styrka
Exempelvis quadriceps femoris och hamstrings

11

Vad är skillnaden på en statisk och dynamisk muskelspole?

Dynamisk nuclear bag fiber
Dynamisk muskelspole
Känner av förlängning eller förkortning (derivata)

Statisk nuclear bag fiber
Statisk muskelspole
Känner av endast längd

12

Vilka fibrer blir muskelspolen kontaktad av?

Muskelspolen blir sedan kontaktad av två typer av sensoriska fibrer, typ Ia och typ II

Ia-fibrer
Primär
Ia-fiber är väldigt tjock fiber (kraftigt myeliniserad)
Snabbt fiber
Kontaktar både statiska och dynamiska muskelspolar
Dynamisk = skickar enbart information om det är en förlängning eller förkortning (derivata)
Vi har därmed inget system som bara känner av dynamiskt

II-fibrer
Sekundär
Har bara statisk avkänning
Statisk = skickar enbart information om längd

13

Vilka kopplar dessa sensoriska fibrer med i ryggmärgen?

De kontaktar motorneuron
De gör detta via direkt monosynaptisk kontakt

14

Hur sker en sträckreflex? Kopplat till typ Ia och typ II?

Om vi plötsligt förlänger en viss muskel utan att det är planerat så kommer vi att reflexmässigt att kontrahera den
Det är sträckreflexen man testar när man slår till under patella (på senan)

Förlängning av quadriceps
Slaget på patellarsenan gör att m. quadriceps femoris förlängs en aning
Denna mycket snabba förlängning detekteras av muskelspolens dynamiska system
Aktionspotentialer genereras i tjocka myeliniserade IA fibrer
Dessa går in via dorsalroten och kontaktar monosynaptiskt motorneuron i det ipsilaterala framhornet som innerverar samma muskel = vi kontraherar m. quadriceps

Reciprok inhibitation
Men kretsen är så begåvad att primärafferenten kommer inte bara kontakta motorneuron, utan den kommer även kontakta hämmande interneuron
Via inhibitoriska interneuroner hämmas även motorneuron som försörjer antagonistiska muskler
Det hämmande interneuronet hyperpolariserar motorneuronet (motverkar det)
Detta leder till att antagonisten inte kontraherar

15

Vad gör gammamotorneuron?

Gammamotorneuron kontaktar de muskelfibrer som finns inuti muskeln (intrafusala muskelfibrer)
Jämfört med vanliga alfamotorneuron som kontaktar extrafusala fibrer

Om man har en muskel som kontraheras då blir även muskelspolarna kortare
För att muskelspolarna ska spännas till behöver man gammamotorneuron som aktiverar muskelspolarna

Vi kan inte ha ett muskelsystem där muskeln bara fungerar när den är lagom lång
Resultatet av gammamotorneurn blir att muskelspolarna också aktiveras och därmed kan följa med muskelns rörelse

Annars skulle muskelspolarna bli slappa och tysta, eftersom muskeln blir ihopdragen men inte dem
Detta bibehåller känsligheten att precisera muskelfiberns läge, även vid kontraktion av muskeln
Detta ger en process där muskeln hela tiden är online (och kan detektera en förändring i muskeln)
Aktivering sker vid precisionskrävande rörelser

16

Vad är det som gör att alfamotorneuron och gammamotorneuron aktiveras samtidigt?

Aktivering av gammamotorneuron måste ske samtidigt som alfa-motorneuronen aktiverar de “riktiga” muskelfibrerna
Man har ofta en alfa-gamma-koppling som gör att de aktiveras samtidigt

17

Vad berättar muskelspolarna rent funktionellt för hjärnan?

Längd - hur lång är muskeln

Men även längdförändringar
Blir muskeln längre eller kortare?

18

Vad är golgi senorgan?

Den andra typen proprioceptorer
Sitter mellan senan och muskeln
Golgisenorganet sitter seriekopplat med muskeln och känner därmed av spänning

19

Hur är golgi senorganet uppbyggt?

Senor har också afferenta fibrer, men av typ Ib
Dessa går ifrån ryggmärgen
Dessa typ Ib fibrer ligger utmed kollagenfibrerna i senorna

När muskeln drar ihop sig kommer kollagenfibrerna att klämma typ Ib fibrerna som därmed blir aktiverade

Dessa receptorer, i motsats till muskelspolarna som är parallellkopplade med de vanliga muskelfibrerna, är dessa mer seriekopplade
De registrerar därmed en tension
Hur hårt drar muskeln i senan
En eller flera sensoriska nerver penentrerar nervändarna som flätar ihop och runt kollagenfibrerna av senan

20

Vad är golgi senorganets funktion?

När senan dras isär kommer kollagenfibrerna att deformera
Nervutskotten kommer också att deformera
När en tänjning uppstår i en muskel ger tendon organs en nervimpuls till CNS som ger information om ändringar i muskelspänningen
Golgisenorganets funktion är att detektera spänningen (kraften) genom muskeln
Det vill säga: registrera tension
Detta resulterar i en senreflex som minskar muskelspännen genom att skapa muskelrelaxation

21

Hur kopplar golgi senorganet upp sig mot ryggmärgen?

Primär afferent kontaktar interneuron
Interneuronen är antingen aktiverande eller hämmande

Aktiverande interneuron kommer att aktivera antagonisten till rörelsen (triceps nedan)

Hämmande interneuron kommer att hämma muskeln som utför rörelsen (biceps nedan)

22

Vad händer med en patient som gör ett fullständigt utbyte av höftleden där man har rivit bort ledkapseln? Kan de fortfarande känna hur de har benet?

Ja. Deras förmåga att känna vilket läge benet har är i princip oförändrat, trots att man har förstört receptorerna i ledkapseln. Det är en rimlig förklaring till att muskelspolarna och golgi senorganen är de absolut viktigaste receptorerna