Fall 20:1 Flashcards Preview

K2 NSPR Anatomi > Fall 20:1 > Flashcards

Flashcards in Fall 20:1 Deck (10)
Loading flashcards...
1

Vilka rörelser kan vi göra i handen?

Handled
Extension - flexion
Ulnar deviation - radial deviation

Underarm
Supination - pronation

Fingrar
Abduktion - adduktion
Hyper extension - extension - flexion

2

Vilka rörelser kan vi göra med tummen?

Extension - flexion
Antepostion (opposition) - retroposition
Palmar abduktion - palmar adduktion
Radial abduktion - radial adduktion

3

Vilka områden finns i fingrarna?

Distala phalanger
Mediala phalanger
Proximala phalanger

4

Vilka två stora muskelgrupper ger rörelse i handen?

Extrinsic muskler (uppdelat efter rörelse)
Sitter i underarmen
Ger styrka

Intrinsic
Sitter i handen
Ger finmotorik
Precision

5

Vilka muskler ger extrinsic muskler?

Radiell grupp (och en från ytliga extensorer)
Handledsextension = Extensor carpi radialis brevis
Radielldeviation = Extensor carpi radialis longus
Ulnardeviation = Extensor carpi ulnaris

Ytliga extensorer
Extension av fingrar (ej fingertoppar) = Extensor digitorum
Extension av enbart lillfingret (ej fingertopp) = Extensor digiti minimi

Djupa extensorer
Extension av pekfingret (ej fingertopp) = Extensor indicis proprius
Extension av tumme = Extensor pollicis brevis
Extension av tummens fingertopp = Extensor pollicis longus
Abduktion av tumme = Abductor pollicis longus

Ytliga flexorer
Flexion i handled/ ulnar deviation = Flexor carpi ulnaris
Flexion i handled/ radiell deviation = Flexor carpi radialis

Flexion i av fingrar (ej fingertoppar) = Flexor digitorum superficialis

Djupa flexorer
Flexion av fingrar (även fingertoppar) = Flexor digitorum profundus
Flexion av tumme = Flexor pollicis longus

6

Vilka intrinsic muskelgrupper har vi?

Thenar (muskler i tummen )
Intrinsic
4 stycken muskler
Alla fäster på den proximala falangen, förutom opponens som fäster på metacarpale I

Hypothenar (lillfingersidan)
Intrinsic
3 stycken muskler
Samtliga innerveras av n. ulnaris

Lumbricaler
Fyra stycken
Ursprung: profundussenorna
Fäste: dorsalaponeurosen
Innervering: n. ulnaris och n. medianus

Interosséer
Delas upp i palmara och dorsala
Innerveras av n. ulnaris
Ursprung: metacarpalbenen
Fäste: dorsalaponeurosen + proximala falangen

7

Vad har lumbricalerna för funktion?

Flekterar mcp
Extenserar dip/ pip

8

Hur delas interrosseerna upp och vad har de för funktion?

Palmara
3 stycken
Sitter i handen mellan fingrarna
Adducerar (drar ihop fingrarna)
Minnesregel; IPAD3

Dorsala
4 stycken
Abducerar
Minnesregel: IDAB4

9

Vilka är thenarmusklerna?

M. abductor pollicis brevis
M. flexor pollicis brevis
M. opponens pollicis
M. adductor pollicis

10

Vilka är hypothenarmusklerna?

M. opponens digiti minimi
M. flexor digiti minimi
M. abductor digiti minimi