Fall 17:1 Flashcards Preview

K2 NSPR Anatomi > Fall 17:1 > Flashcards

Flashcards in Fall 17:1 Deck (13)
Loading flashcards...
1

Vad sitter mellan varje revben?

Mellan varje revben har vi en intercostalnerv, en intercostal ven och en intercostal artär

2

Vad har bröstkorgen för påverkan på andningen? Hur sker inandning vid vila versus anstränfning?

Respiration beror på skillnader i thoracic volym
Den ökade thoracic volym kan åstadkommas på två sätt
Sänka diafragman (costodiafragmatic breathing)
Spänna ut revbenen (sternocostal breathing)

I vila är andning nästan uteslutet abdominal
Vid ansträngning är andningen sternocostal

3

Vad styr bålens balansering och ryggens rörelser?

Det styrs synergistiskt av m. erector spinae, m. rectus abdominis och mm. obliquus externus/internus abdominis

4

Vilka muskler är viktiga för intraabdominella trycket?

M. rectus abdominis och mm. obliquus externus/internus abdominis är viktiga för det intra-abdominella trycket (den så kallade bukpressen)
Vid framåtböjning aktiveras bukmuskulaturen och ofta också de interkostala musklerna varigenom buk- och bröstväggen blir mer eller mindre oeftergivliga för tryck

5

Vad har musculus rectus för funktion?

Om rectus abdominis kontraherar på en sidan böjs kroppen åt detta hållet

6

Vad markerar lina arcuate på m. rectus abdominis?

Ovanför lina arcuate finns både en anterior och en posterior rectusskida
Nedanför lina arcuate finns inte den posteriora vilket begränsar baksidan
Nedanför den finns bara peritoneum
Detta är bra att veta om man ska öppna upp buken

7

Vilka tre muskler bygger upp den laterala bålmuskulaturen? Vad har de för funktion?

Musculus obliquus externus abdominis
Musculus obliquus internus abdominis
Musculus obliquus transversus abdominis

Dessa sneda muskler gör att musklerna dras ihop som en strumpa

8

Vad har ryggens extrinsic muskler för funktion?

Mer rörelse
Mer styrka

9

Vilka extrinsic muskler är de stora och vad har de för funktion?

M. Trapezius
Innerveras av nervus accessorius (kranialnerv XI)

M. Latissimus dorsi
Innerveras av nervus thoracodorsalis

M. Rhomboideus major et minor
Innerveras av nervus dorsalis scapulae
Kommer från brachialplexat

M. Levator scapulae
Innerveras av nervus dorsalis scapulae

M. Serratus posterior inferior/ superior
Innerveras av primära grenar från spinalnerver

10

Vad har intrinsic ryggmuskler för funktion?

Ger stabilitet
Innerveras av ramus dorsalis

11

Vilka tre grupper finns?

Superficiell grupp
Mm splenii


Intermediär del - M. erector spinae (3 muskler)
M. iliocostales (I)
M. iliocostalis fäster på revbenen

M. longissmus (LOVE)
M. longissimus fäster på tvärutskotten

M. spinalis (SPINACH)
M. spinalis är i sin tur mer aktiv än m. longissimus vid rörelser i sagittalled
M. spinalis fäster på taggutskotten

Djupa
De djupa kan jämföras med en segelbåt eller eiffeltornet: många strukturer (muskler) som stabiliserar tornet (ryggraden)

12

Vilka särkilda ställen kan påverka nerver när dessa platser blir skadade?

Sulcus nervi radialis dorsalt på humerus diafys = n. radialis

Caput / collum fibulae = n. fibularis communis / profundus / superficialis

Sulcus nervi ulnaris på epicondylus medialis humeri = n. ulnaris

Superiora /laterala ytan av costa I = n. thoracicus longus

13

Hur påverkar en skada vid sulcus nervi radialis dorsalt på humerus diafys = n. ?

Motoriskt
Bortfall av innervation av m. brachioradialis, m. supinator och dorsala extensorer i underarmen, vilket bl a ger bortfall av extension i handled och fingrar

Sensoriskt
Sensoriska bortfall på underarmens dorsalsida och den radiala halvan av handens och fingrarnas dorsalsida exklusive ändfalangerna (gräns m ot n. ulnaris i digit 3 eller 4)