Fall 22:3 Flashcards Preview

K2 NSPR Anatomi > Fall 22:3 > Flashcards

Flashcards in Fall 22:3 Deck (14)
Loading flashcards...
1

Vad är en motorenhet?

Ett motorneuron och 10-1000 muskelfibrer det innerverar.
Genomsnittsmuskeln har 100 motoriska enheter

2

Vad utgår från ventralhornen på fjärilen i ryggmärgen?

I ventralhornen utgår den motoriska innerveringen till musklerna
Desto mer lateralt, desto mer distalt i kroppen
Exempelvis innerveras handens muskulatur längst ut lateralt

3

Hur påverkar fyrningen muskelspänningen?

Temporal summering

Om vi lägger stimuleringen närmare varandra kommer kraften inte hinna gå ner → då går kraftutvecklingen upp = detta är temporal summering

4

Varifrån kan input komma till muskeln?

Lokala ryggmärgskretsar
Reflexer och modellering av rörelser
Proprioception från primärafferenter
Nociceptiv information från primärafferenter
Rytmgeneratorer
Om man klipper av ryggmärgen kan man inte gå längre
För ryggmärgen behöver ordna vilket ben som går först

Motorbanor från hjärnstammen
Medrörelser
Balans
Orientering

Motorbanor från kortex (kortikospinala banor)
Kortikalt: direkt eller indirekt
Viljestyrda rörelser
Rörelser vi bestämmer oss för att göra

5

Varför sker en sträckreflex?

När man sträcker en muskelspole leder det till ökad aktivitet i Ia afferenta och en ökning i aktivitet av motor neuron som innerverar samma muskel

Ia afferent aktiverar även motor neuron som innerverar synergiska muskler, och indirekt inhiberar de motor neuron som innerverar antagonister

6

Varför sker en invers sträckreflex?

Negative feedback reglerar muskelspänning genom golgisenorganet
Ib afferent från tendon organ kontraherar inhiberande interneuron som minskar aktiviteten av ett motor neuron som innerverar samma muskel
De inhiberande interneuronen tar även emot input från andra sensoriska fibrer (syns ej i bilden) som från nedåtgående fibrer
Denna arrangering hindrar muskler från att generera överdriven böjning och hjälper till att bibehålla en stadig nivå av muskeltonus

7

Varför sker en bortdragningsreflex?

timulering av kutana receptorer i foten (genom att gå på en nål) leder till aktivering av lokala kretsar i ryggmärgen som syftar till att flexera den stimulerade extremiteten och extendera den andra extremiteten för att ge kompensationsmässigt stöd

8

Hur kan vi styra våra reflexer?

Reflexkretsarna finns hela tiden, men hjärnan kan i väldigt stor grad styra vilka reflexkretsar som är aktiva eller inte
Man kan exempelvis undvika en patellarreflex genom att spänna muskler med mera
Vi kan dra upp och dra ner känsligheten i ett motorneuron
Hur lätt en reflex utlöses kan regleras av andra nervbanor

Detta visar att hjärnan kommer hela tiden att välja vilka reflexbanor som är hyperkänsliga
Hjärnan kommer lägga ett filter på reflexerna för att rätt reflex ska vara aktiv
Det gör hjärnan genom att bestämma vilka reflexkretsar som är känsliga
Vissa reflexsvar är komplexa, beror på uppgiften och har supraspinala komponenter

9

Vilka är de subkortikala ryggmärgsbanorna?

Colliculospinal bana

Rubrospinal bana

Vestibulospinal banor

Retikulospinala banor

10

Vad är subkortikala ryggmärgsbanor bra för?

Hjärnstamsinflöde
Enklare saker där man inte behöver tänka lika mycket
Det finns ett gäng olika banor

11

Vad gör den colliculospinala banan?

Utgår ifrån colliculus superior
Korsar och projicerar sig ner till ryggmärgen
Kontaktar sedan motorneuron bilateralt och medialt
Bilateralt betyder att den innerverar lateralt på båda sidor
Orientering i förhållande till syn-stimuli
Ta reda på var horisonten är

12

Vad gör den rubrospinala banan?

Rubrospinal bana
Nucleus ruber
Utgår från nucleus ruber
Denna bana är lateral (till skillnad från de andra subkortikala banorna)
Den styr därmed finmotorik
Denna bana finns i väldigt liten mån hos oss människor
Hos en frisk människa tror man att denna bana gör väldigt lite
Hos andra djur styr den mer
Hos patienter med stroke tror man att denna finmotoriska bana tar över mer (eftersom kortikalabanor skadas när kortex inte fungerar som det ska)
Leder mest till övre extremitet
Denna bana syftar till att kommunicera cerebellum istället

13

Vad gör den vestibulospinala banan?

Vestibulospinal banor
Orientering i förhållande till balansinput
Man ställer sig automatiskt rakt upp
Går likt de collicuspinala banorna
Lateral vestibulär nucleus
Medial vestibulär nucleus

14

Vad gör den retikulospinala banan?

Utgår från den retikulära formationen i hjärnan
Projicerar medialt ner
Denna bana får en hel del inflöden uppifrån
Grovmotorik, hållning och medrörelser
Denna bana har hand om rörelser som behövs för att kunna genomföra en annan rörelse
Utför inte primära rörelser, utan medrörelserna som efterföljer