Fall 19:2 Flashcards Preview

K2 NSPR Anatomi > Fall 19:2 > Flashcards

Flashcards in Fall 19:2 Deck (23)
Loading flashcards...
1

Vad kan sägas om underarmsleden?

Ulna är “masten” och är alltid still
Det är radius som roterar över ulna

2

Vad heter de leder som möjliggör rotation av underarmen?

PRU proximala radiolunara leden / articulatio radioulnaris proximalis
DRU distala radioulnara leden / articulatio radioulnaris distalis

3

Var ligger belastningen i underarmen?

Beroende av varus/ valgus (det vill säga utsvängning) ligger belastningen på mer än 95% på radius

4

Vilka ligament stabiliserar ulna och radius till varandra?

Annularligament
Lokalisering: Proximalt (nära armbågsleden)
Ryker ofta vid en armbågsfraktur

5

Vad gör membrana interrossea antebrachii?

Fördelar tyngd i underarmen
Det är detta som gör att radius och ulna håller sig till varandra
Om man slår jättehårt på radius kommer det inte gå sönder på grund av membrana interossea antebrachi
Fungerar som muskelfäste
Delar upp underarmens posteriora och anterior kompartments

6

Vad gör TFCC?

Denna struktur håller ihop radius och ulna distalt i underarmen

Klinisk relevans
Ryker ofta vid en handledsfraktur

7

Vilka är de betydelsefulla nerverna i underarmen?

N. medianus

N. radialis

N. ulnaris

8

Var ligger n. medianus och vad gör den?

Medianus är den stora sensoriska nerven i handen

Lokalisering
Ligger medialt om biceps och coracobrachialis
Om ni känner på er själva i armbågen kan man medialt om biceps känna nervus medianus

Flexorer
N. medianus innerverar flexorer (utan m. flexor carpi ulnaris som logiskt nog innerveras av n ulnaris)

9

Var ligger n. radialis och vad gör den?

Har en ytlig och en djup gren

Extensorer
N. radialis innerverar extensorer
Skadar man n. radialis hänger därmed bara handleden (inget kan dra upp dem)

10

Var ligger n. ulnaris och vad gör den?

Ligger väldigt ytligt i jämförelse med radialis och medianus
Om man slår i armbågen är det den nerven som pirrar vid “cp-armbåge”
Går mellan den mediala epikondylen på humerus och olecranon på ulna

Om man skadar n. ulnaris
Då kan man få minskad känsel i lillfingret

Flexor
N. ulnaris innerverar m. flexor carpi ulnaris

Fingertoppsmotorik
N. ulnaris ger fingertoppsmotorik för små muskulatur i handen och innerverar ringfinger/ lillfinger

11

Vad innebär fantomensmärtor?

Kan känna extremititer som inte finns längre
Det beror på att nerverna fortfarande finns längre upp

12

Vilka är de olika muskelkompartmentsen i underarmen?

Musklerna delas in i fem olika grupper/kompartments
Ytlig flexor grupp
Djup flexor grupp
Radiell grupp
Ytligt extensor grupp
Djup extensor grupp

13

Vad avgränsar kompartments i underarmen?

Dessa kompartments (muskelfack) omges av en fascia (bindväv) och separeras av septum

14

Vilka ingår i den ytliga flexor gruppen?

Alla förutom flexor carpis ulnaris innerveras n. medianus

M pronator teres
Gör rörelsen pronation
Ursprung: Mediala humerus epikondylen
Fäste: ventralt på radius

M flexor carpi radialis

M palmaris longus

M flexor carpi ulnaris
Innerveras av n. ulnaris

M flexor digitorum superficialis
De fäster på de mediala falangerna
Dess senor är klyvda i slutet och där igenom går senorna för Mm flexor digitorum profundus

15

Vilka ingår i den djupa flexor gruppen?

Alla innerveras av n. medianus

M flexor digitorum profundus
Fäster på de distala falangerna

M flexor pollicis longus

M pronator quadratus
Kvadratformad
Utför pronation
Ursprung: Ulna
Radius: Radius

16

Vilka ingår i den radiella gruppen? Även kallad laterala gruppen

Brachioradialis
Utspringer från brachi= överarm
Öldrickarmuskeln = ger flexion av armbågsmuskeln när biceps inte är supinerad
Detta på grund av att den fäster lite längre upp på humerus

Extensor carpi radialis longus

Extensor carpi radialis brevis

Gemensamt ursprung
Laterala epicondylen på humerus

Innervering
N. radialis

17

Vilka ingår i den ytliga extensorgruppen?

M extensor digitorum
Extenderar fingrar

M extensor carpi ulnaris
Extenderar ulnaris
Innerveras av n. ulnaris

M extensor digiti minimi (minimi = lillfinger)
Extenderar lillfingret

Gemensamt ursprung
Laterala epicondylen på humerus (som den radiella gruppen)

Innervering
N. radialis (som den radiella gruppen)

18

Vilka ingår i den ytliga extensorgruppen?

M supinator
Utför supination (tillsammans med biceps)
Utsprung: Laterala humerusepikondylen
Fäster: Radius palmara yta

M abduktor pollicis longus (pollicis = tumme)

M extensor pollicis longus

M extensor pollicis brevis

M extensor indicis (indicis = pekfinger)
Innervering

N radialis (som alla extensorer)

19

Vilka muskler genomför supination?

M. biceps brachii (n. musculocutaneus)
Den starkaste supinatorn

M. supinator (n. radialis)
Supinatorn i underarmen

20

Vilka muskler genomför pronation?

M. pronator teres (n. medianus)

M. pronator quadratus
Nära handleden

21

Hur ser blodförsörjningen från hjärtat ut till armen ut?

Aorta → truncus brachiocephalicus

Truncus brachiocephalicus → subclavia

Subclavia → axillaris
Axillaris går i armhålan

Axillaris → brachialis
Axillaris ger även grenarna:
A. radialis
A. ulnaris
A. ulnaris ger i sin tur a. interossea anterior

Brachialis → grenarna:
A. circumflexa humeri anterior/ posterior

A. profunda brachii → grenarna:
A. collateralis radialis
A. collateralis ulnaris
Kollateralartärerna gör att man kan få blod ner i armen även när den är böjd


22

Vilka dermatom finns i handen/ armen?

Tumme och radiussidan upp = C6
Långfinger, halva ring- och pekfinger = C7
Lillfinger, halva ringfinger = C8

23

För att reda ut T1, T2 och T3-dermatom tänk:

T4 vid bröstvårtorna: sedan dra linjer ut mot armarna när de är utsträckta