Fall 17:2 Flashcards Preview

K2 NSPR Anatomi > Fall 17:2 > Flashcards

Flashcards in Fall 17:2 Deck (10)
Loading flashcards...
1

Hur ser uppdelningen av antal kotor ut?

7 cervikala (äter frukost klockan 7)
“Halsrygg”
Lordos
Rörlig

12 thorakala (äter lunch klockan 12)
“Bröstrygg”
Kyfos
Fix

5 lumbala (äter middag klockan 5)
“Ländrygg”
Lordos
Rörlig

5 sakrala (äter nattamat vid klockan 5 efter en utekväll)
Fix

2

Hur ser den generella uppbyggnaden av en kota ut?

Corpus vertebrae
Själva kotkroppen

Foramen vertebrale
Genom detta hål löper ryggmärgen

Foramen intervertebrale
Genom foramen intervertebrale går nervbanorna

Processus transversus
Utskott på sidan

Processus spinosus
Hajfenorna
Kallas även för taggutskot
Riktade nedåt och bakåt

3

Varför får man en mindre rumpa när man blir äldre?

Bäckbenet är mer sned i förhållande till ryggraden än vad man tror
Vinkel kallas “lumbosacral angle”
Det är det som gör att man får en “rumpa”
Desto mer snett bäcken, desto mer svank och desto större upplevs rumpan

I förhållande till ålder
När man blir äldre rätas bäckenet upp, vilket gör att rumpan kan upplevas som att rumpan blir platt

4

Vad händer med stabilisering av bålen när man böjer sig framåt?

Böjer man sig så djupt att bålen kommer i horisontalläge och bildar ungefär 90 graders vinkel med låren så upphör aktiviteten i m. erector spinae
I en sådan framåtböjd ställning är det av ryggens krafter uteslutande de passiva som medverkar i balanseringen av bålen, d v s ryggens ligament, intervertebralskivor (diskar), ledkapslar och de passiva elementen inom muskulaturen
Detta är varför man skadar diskarna om man böjer sig fram vid lyft och inte lyfter med benen

5

Vad byggs en disk upp utav?

Discus invertebralis utgörs av två hyalina ändplattor som vetter mot kotkropparna, en central nucleus pulposus och en perifer anulus fibrosus
Varje disk består av en yttre fibrös ring, ringapofysen

6

Var sker de vanligaste skadorna i disken?

De vanligaste skadorna är i ringapofysen
Om denna del går sönder får vi diskbråck

7

Vad har diskarna för funktion?

Disken mellan kotorna fungerar som stötdämpare
Trycket inne i disken varierar beroende på kroppens läge och yttre belastning
Lägsta trycket i ländryggen får man om man ligger på rygg med knäna uppdragna så att m. iliopsoas är relaxerad och därmed minskar disktrycket

8

Varför gör det ont vid diskbråck?

Det blir trångt i mitten vilket gör att det börjar trycka mot spinalnerverna
Påverkar bara spinalnerver

Om en nerv utsätts för tryck som vid ett diskbråck, kommer nervcellsaxonernas förmåga att leda nervimpulser att störas

Tryck på vänster L5-rot förklarar vänstersidiga symptom med utstrålande smärta motsvarande dermatomet L5 samt nedsatt styrkan vid stortåextension (m. extensor hallucis longus)
Då tåextension behövs för hälgång är även denna funktion påverkad

9

Vilka fem ligament ska vi kunna om kotpelaren?

Ligamentum longitudinalium anterior & posterior
De kommer löpa anteriort i spinalkanalen på varsin sida av kotorna

Ligament flavum
Ligamentum flavum utgör ledkapsel på insidan
Löper posteriort i spinalkanalen
På baksidan brukar man säga att det finns riktiga leder


Ligamentum spinales
Detta ligament rider på “ryggens hajfena”

Ligamentum intertransversaria

10

Vad är det som gör att vi kan röra kotpelaren?

Facettled = art. zygaapophysealis
Desto högre upp (cervikalt) desto mer rörelse tillåter kotorna att man kan göra

Högt upp har vi rotation så kommer vi behöva att dessa utskott inte överkorsar varandra för mycket
Desto längre ner vi kommer, desto mer kommer den här processen att överlappa
Dem begränsar snarare än att tillåta
Tillåter olika rörelser beroende på var man är

Art. atlantoccipitalis (går mot atlas, C1)

Art. atlantoaxialis
Ett o mellan avslöjar att den går mellan två delar

Art. uncovertebralis