Fall 18:2 Flashcards Preview

K2 NSPR Anatomi > Fall 18:2 > Flashcards

Flashcards in Fall 18:2 Deck (22)
Loading flashcards...
1

Vilka är de viktigaste delarna på humerus?

Caput humeri
Glidytan

Tuberklar; tuberculum majus & minus
Knölarna
Majus vetter lateralt
Minus vetter framåt
Båda är viktiga muskelfästen

Sulcus intertubercularis
Viktig fåra som löper mellan tuberculum majus & minus
I denna fåra ligger den långa senan till m. biceps brachii

Collum chirurgicum
Halsen av humeri som ofta bryts (framförallt hos äldre personer)

Collum anatomicum
Halsen näst intill caput

Sulcus n. radialis
Sulcus n. radialis är en fåra i mitten på ventrala humerus

2

Vad är axelleden för led?

Typisk kulled
Stort rörelseomfång
Ligamentent är inte välutvecklade utan stabiliseras i första hand av muskler
Luxation av leden är vanligt

3

Vad kan kulleden göra för rörelse?

Glenohumeralleden är en kulled med rörelser i alla tre plan (abduktion, utåtrotation och inåtrotation)
Tänk PENNAN

4

Hur stabiliseras axelleden?

Skelettet

Labrum

Ledkapseln

Rotatorkuffen
Se till att hålla caput humeri (ledkulan) på plats mot glenoiden med hjälp av rotatorkuffen

5

Hur byggs axelledens ledskål upp?

Ledskålen förstoras med hjälp av en broskring som är påbyggd på benytan
Broskringen heter labrum glenoidale

6

Vilka muskler ger rotatorkuffen?

SITS

M. supraspinatus
Abducera
Deltoid kan inte bidra med abduktion de första 10 graderna, utan det är supraspinatus som drar första biten

M. infraspinatus
Utåtrotation

Teres minor
Utåtrotation

M. subscapularis
Inåtrotation

7

På vilket sätt ger ledkapseln axelleden stabilitet?

Främre del
I ledkapselns främre del finns det förstärkande ligamentet lig. coracohumerale
Detta går från processus coracoideus (på scapula) till collum anatomicum (intill tuberculum majus och minus på humerus)

Ovanför ledkapsel
Acromion och processus coracoideus breder ut sig ovanför leden
Dessa är förbundna med ett starkt ligament, lig. coracoacromiale

Effektivt stöd
Ovanstående bildningar utgör ett mycket effektivt stöd och skydd uppåt för leden

Bursa subacromalis
Mellan ledkapseln och detta förstärkande tak finns en bursa subacromalis

8

Vad ger kraftig rörelse av axeln?

M. pectoralis major
Ger inåtrotation av armen när pectoralis major kontraherar

M. latissimus dorsi
M. latissimus dorsi hjälper triceps vid stakning som skidåkare

M. deltoideus
Har en ventral, lateral och dorsal del

9

På vilket sätt bidrar överarmens muskler till axelrörelse ?

M. coracobrachialis
Muskeln för humerus framåt/ uppåt (flexion)
Innervering: Nervus musculocutaneus

M. biceps brachi
Båda övre fästena fäster i scapula men nedre fäster i underarmen
Funktion
Muskeln är en mycket kraftig armbågsböjare
Vid pronerad underarm, då senan är upprullad på radius, supinera
Biceps långa huvud kan dessutom abducera
Biceps korta hud kan medverka vid flexion i axelleden
Innervering
N. musculocutaneus

10

Var urspringer biceps brachii? Var fäster den?

Caput longum utspringer från tuberculum supraglenoidale (liten benknöl strax kranialt om cavitas glenoidalis)
Caput longum är en smal sena som i sin senskida går igenom articulatio humeri
Den går därefter igenom mellan tuberculum minus och majus
Caput breve utspringer från processus coracoideus

Muskelns sena fäster dels på tuberositas radii och även i underarmens ytliga fascia (via lacertus fibrosus)

11

Vilka är de fem viktiga nerverna genom axeln?

N. axillaris
N. suprascapularis
N. muscolocutaneus
N. radialis
N. medialis

12

Vilken muskel innerverar n. axillaris?

Avgår relativt tidigt från plexus går sedan in under glenoiden och försörjer deltoideus

13

Vilka muskler innerverar n. suprascapularis?

M. supraspinatus

14

Vilka muskler innerverar n. muscolocutaneus?

N. musculocutaneus innerverar coracobrachialis, biceps brachii och större del av brachialis

15

Vilka muskler innerverar radialis?

Radialis extensorer, extensorer i underarmen och extensorer i överarmen

16

Hur löper radialis?

N. radialis löper distalt runt humerus baksida mot dess laterala sida och passerar sedan armbågsleden lateralt på dess ventralsida

Strax nedom armbågsleden delar sig n. radialis i dess båda större grenar
R. superficialis och r. profundus

Ramus profundus löper runt radius (genom m. supinator) och löper därefter distalt djupt på underarmens dorsalsida

Ramus superficialis löper distalt först på radialsidan i underarmens ventrala sida, svängar sedan runt radius laterala sida till underarmens dorsalsida
Den slutar i handens radiala dorsalsida

17

Vad kan en skada på radialis ge upphov till?

Rörelser som Ingrid skulle kunna få besvär med då n. radialis skadas vid en så kallad collum chirurgicumfraktur:
Vid skada på nervus radialis skadas kan inte extensions muskulaturen innerveras
Detta ger problem att sträcka på handleden (dorsalflexion) och fingrar, så kallad dropphand

18

Vilka muskler innerverar n. medianus?

Flexorer i underarmen

19

Vilken del av brachialplexat blir mest påverkat?

Det som ofta den mediala truncen som blir mest påverkad i plexat
Detta beror på att den ligger närmast bröstkorgen
Litet avstånd mellan klavikeln och bröstkorgen

20

Hur går blodförsörjningen till överarmen?

Arteria subclavia
Arteria subclavia går under clavicula
När arteria subclavia går över clavicula byter den namn till arteria axillaris
Lite längre ner byter arteria axillaris sedan namn till arteria brachialis
En av grenarna när den delar sig i heter arteria profunda brachii

21

Hur ser den venösa blodförsörjningen ut av armen?

Djupa och ytliga vener
Det finns anastomoser mellan djupa och ytliga vener

Djupa
De djupa venerna har samma namn som artärerna

Ytliga
De ytiga venerna är två stycken
Basilika venen i armhåla (kryddar armhålan med basilika)
Vena cephalica
(Vena mediana cubiti)

22

Vad kan en distal fraktur på humerus leda till?

Distala (suprakondylära) humerusfrakturer kan klämma åt a. brachialis och äventyra underarmens och handens blodcirkulation
En konsekvens av skada i de övre artärerna kan därmed bli mindre muskler i hela underarmen
Därför måste man vid humerusfrakturer alltid vara uppmärksam på sensibilitet och cirkulation mer distalt i armen (s.k. distalstatus)