Fall 22:1 Flashcards Preview

K2 NSPR Anatomi > Fall 22:1 > Flashcards

Flashcards in Fall 22:1 Deck (24)
Loading flashcards...
1

Vad är kondyler i knät?

En lateral och en medial på humerus

2

Vad heter areorna i knät?

Nedan ses area intercondylaris anterior och posterior
Mellan dessa areor löper korsbanden

3

Vad är menisken för något?

Menisken är en halvmåneformad struktur
Varje knä har två stycken, en lateral och en medial

Den laterala menisken
Den laterala kan glida lite på ledytan
Det är därför som den sällan skadas

Den mediala kan inte glida (den sitter fast i kollateralligamenten)
Det är därför som det är oftast den som skadas

4

Vad är bursor i knät? Finns det någon speciell att kunna?

Slemfyllda säckar
Syftar till att minska friktionen för senor som löper förbi här

Bursa suprapatellaris är extra viktig
Detta beror på att bursan glider på sig själv när vi böjer knät
Infektion i bursan gör att man inte kan böja på knät
Det är detta som personer som är “strakbenta” har


5

Vilka ligament har vi på sidan av knät?

Vi vill ha stabilitet när knäet är sträckt (när vi står upp)
I böjt (flekterat) läge har kollateraligamenten ingen funktion och är därmed slappa
Kollateralligamenten går medialt och lateralt
De förhindrar lateral och medial dislokation
Vi får stabilitet i sidoled av kollateralligamenten

Lig. collaterale fibulare
Sitter på fibulasidan (lateralt)

Lig. collaterale tibiale
Sitter på tibiasidan (medialt)

6

Vad är korsband?

Två stycken, ett posteriort och ett anteriort
Olika delar av korsbanden sträcks beroende om knät är sträckt eller böjt

Vid extension är det främre spänt
Vid flexion är det bakre spänt
Korsbanden ska förhindra rotation och dislokation framåt och bakåt
Testas med hjälp av draglåda
Korsbanden ligger utanför ledvätskan i ledkapseln

7

Vilka är korsbanden?

Lig. cruciatum posterius
Lig. cruciatum posterius löper från främre mediala delen av fossa intercondylaris på femur posteriort-lateralt-inferiort till area intercondylaris posterior på tibia

Lig. cruciatum anterius
Lig. cruciatum anterius löper från bakre laterala delen av fossa intercondylaris på femur anteriort-medialt-inferiort till area intercondylaris anterior på tibia
Det är oftast det främre korsbandet som skadas
Det beror på att det främre är tunnare
Och därmed kräver mindre våld

8

Vad har quadricepssenan och knäskålen för roll i stabilisering av knät?

Quadricepssenan (lig. patellae) är enskilt viktigast för att knäleden ska vara stabil
Quadricepssenan fäster i ligamentet

Patella
Knäskålen
Funktion
Quadriceps blir effektivare om man flyttar fästet med hjälp av patella

9

Vilka muskler bidrar till vilken rörelse i knät?

Extension
M. quadriceps femoris

Flexion
Hamstrings (+ biceps femoris breves)

Inåtrotation (medial rotation)
M. semitendinosus
M. semimembranosus

Utåtrotation (lateral rotation)
M. biceps femoris

10

Vilka strukturer på tibia är särskilt viktiga?

Tuberositas tibiae
Infästning för lig. patellae som fäster in patella

Malleolus medialis
Detta är knölen man känner på insidan

11

Vilka strukturer på fibula är särskilt viktiga?

Malleolus lateralis
Den knölen man känner på fotleden på den laterala sidan

12

Hur binder fibula till tibia?

Art. tibiofibularis
Mellan tibia och fibula

Finns både en proximal och en distal led mellan tibia och fibula

Den proximala leden är en glidled
Den distala är en syndesmos (inte en äkta led)

13

Vad heter den proximala leden mellan tibia och fibula?

Art. tibiofibularis
Äkta led, med ledvätska med mera

14

Vad är membrana interrossea i underbenet?

Membrana interossea
Samma som i underarmen
Kan ses som en förlängning av fogen som sitter på insidan

15

Vad är fascia cruris?

Fascia cruris
På låret har man fasci lata, men på underbenet har man fascia cruris

16

Hur delas underbenet muskler upp?

Fyra grupper med namn beroende på var de ligger
Anterior grupp
Lateral grupp
Djup posterior grupp
Ytlig posterior grupp

17

Ge ett exempel från varje muskelkompartment:

Anterior grupp = m. tibialis anterior
Lateral grupp = m. fibularis longus
Djup posterior grupp = m. tibilias posterior

18

Vad är kompartmentsyndrom och varför händer det i underbenet?

Trauma och inflammation kan ge upphov till blödning och/eller ökad kärlpermeabilitet med konsekvensen att vävnaderna i compartmentet svullnar

Eftersom compartmentets väggar är strama och inte ger med sig i någon större omfattning så leder detta till en tryckökning

Om tryckökningen fortgår kan det ledat till att det venösa avflödet och så småningom även arteriella tillflödet störs eller stoppas

Detta kan, om inget görs, leda till nekros av vävnaderna i aktuellt compartment

19

Vad är det som sitter runt varje enskilt kompartment?

Det är en väldigt stark septa runt dessa enskilda kompartments
Håller vid högt tryck
Detta gör att ett eventuellt problem hålls inuti kompartmentet
Det är också just det som gör att man kan få kompartmentsyndrom

20

Vilka tillhör den ytliga posteriora gruppen? Vad innerverar? Vilken rörelse ger dessa?

M. triceps surae
Består av tre stycken
Har en gemensam sena: tendo calcaneus (akillessenan)
Innerveras av n. tibialis

M. gastrocnemius, caput mediale
Explosiv, snabba muskelfibrer

M. gastrocnemius, caput laterale
Explosiv, snabba muskelfibrer

M. soleus
Djupast av de ytliga posteriora
Långsamma muskelfibrer, viktiga när vi står

Ger plantarflexion av foten

21

Vilka tillhör den djupa posteriora gruppen? Och vad innerverar? Vilken sida av benet löper dessa senor?

Innerveras av n. tibialis

M. tibialis posterior
M. flexor digitorium longus
M. flexor hallucis longus

Samtliga löper på den mediala sidan

22

Vad finns det för minnesramsa för att komma ihåg vad som ingår i den djupa posteriora gruppen?

TIB DIG VAN HALL

TIB = Tibialis posterior
DIG = Flexor digitorium longus
VAN = Ven, artär, nerv
HALL = Flexor hallucis longus

23

Vilka ingår i den anteriora gruppen? Vad innerverar den? Vad ger de för rörelse?

Ger dorsalflexion av foten (fot mot vad)

Försörjs av anteriora tibialis artären

Innerveras av n. fibularis profundus

M. tibialis anterior
M. extensor digitorum longus
M. extensor hallucis longus

24

Vilka tillhör den laterala gruppen? Vad innerverar dem?

På den laterala sidan sitter fibula = alla heter fibularis

Innerveras av n. fibularis superficialis

M. fibularis longus
M. fibularis brevis
M. fibularis tertius