Fall 17:3 Flashcards Preview

K2 NSPR Anatomi > Fall 17:3 > Flashcards

Flashcards in Fall 17:3 Deck (23)
Loading flashcards...
1

Hur fortsätter medulla spinalis ner i svanskotan?

När ryggmärgen tar slut så fortsätter den i form av tråden filum terminale som fortsätter ner till svanskotans start

2

Hur varierar ryggmärgens tjocklek efter nivå?

Längst upp är ryggmärgen tjockare för att de innerverar övre extremiteter (mycket nerver)

Den är smalare i mitten på grund av den innerverar bålen (inte lika mycket nerver)

Längst ner är ryggmärgen tjockare för att den innerverar nedre extremiteter

3

Var slutar ryggmärgen? och varför går den inte hela vägen i kotpelaren?

Ryggmärgen slutar vid L1-L2 hos en vuxen

Ryggmärgens längd
När nyfödda växer, växer kotorna mer än ryggmärgen
Detta gör att ryggmärgen är kortare än kotpelaren hos vuxna

4

Hur bedövar man ryggmärgen?

Injektionen görs där ryggmärgen slutar, ca L2, här i cisterna lumbalis finns cauda equina dvs spinalnerverna tillhörande ryggmärgssegment L2 och ”nedåt”
Denna bedövning påverkar därför de nedre extremiteterna

5

Vilka strukturer går man igenom när man bedövar ryggmärgen?

Epidermis/ dermis
Subkutis
Ligamentum flavum
Dura mater
Arachnoidea mater

6

Hur ligger spinalnervssegmenten i förhållande till kotorna?

Pars thoracica och nedåt
Segmentet ligger förskjutet uppåt för respektive kota
Exempelvis ligger T1-segmentet högre upp än T1-kotan

Pars cervicalis
Segmentet ligger ungefär i samma nivå som respektive kota
Undantag: C7- & C8-segmentet ligger båda två över C7-kotan

7

Hur ser ryggmärgen ut i tvärsnitt?

Vit substans
Axoner
Axon har myelinskidor (ger ljus färg)
Mer vit substans högt upp i ryggmärgen
Detta beror på att vi har massor axonsystem som är påväg ner från hjärnstammen

Grå substans
Fjärillen i mitten
Består av nervcells kroppar (ger den mörka färgen)
Flesta synapser sker där
Mer grå substans längst ner i ryggmärgen
Mindre axon påväg upp från ryggmärgen

8

Vilka olika lamina finns och vad är de viktiga för?

Lamina 1 & 2
Viktig för ytlig sensorisk information
Smärta temperatur och klåda

Lamina 3, 4 och 5
Viktigt för beröring (interception)

Lamina 9
Innerverar musklerna (motorneuronlokalisering)

9

Hur delas en spinalnerv upp?

En dorsal (posterior) innerverar huden (och ryggen)
Denna är afferent nervrot
Sensorisk, för information till CNS
Kallas primärafferenta nervfibrer

En ventral (anterior) innerverar resten av kroppen
Denna är efferent nervrot
Mototisk, för information ifrån CNS
Motorneuron

10

Var går ventrala grenen?

Tjockare än den dorsala grenen

Truncus sympaticus
Truncus sympaticus är den viktigaste delen av sympatiska nervsystemet
Den utgörs av postganglionära neuron

11

Vad är plexus?

Spinalnerver går ihop och bildar nervflätor (plexusbildningar)
Ur dessa nervflätor går sedan de perifera nerverna ut
Detta gör att en muskel ofta är innerverad från flera segment

12

Vad gör plexus cervicalis?

Längst upp har vi plexus cervicalis denna innerverar huden och muskler som finns i halsregionen

13

Vilka dermatom ger cervikalisregionen?

C1
Det finns inget C1-dermatom

C2
Baksidan av skallen innerveras av C2-dermatomet

C3
Nacken innerveras av C3-dermatomet

C4
Axlarna

14

Vad ger plexus brachialis?

Ger upphov till den nervfläta som innerverar armen
främst C5-T1

15

Vilka nerver innerverar kroppen på thorakalnivå?

Nn. intercostales (T1-T11) & n. subcostalis (T12)

16

Vad är plexus lumbosacralis?

Består av två delar
Plexus lumbalis, L1-L4
Ibland går även T12 till plexus lumbalis

Plexus sacralis L4-S4
Dessa innerverar benet

17

Vilka två nerver ger L1?

Byggs upp av n. iliohypogastricus och n. ilioinguinalis
Dessa löper i den allra nedersta delen av bukväggen

18

Innerveras bålen?

Rinformat segment runt bålen
Bålen är segmentellt innerverad, det vill säga enskilda spinalnerver blandas ej utan innerverar ett ringformat segment runt bålen

Dorsal gen
Den dorsala grenen från respektive spinalnerv böjer av bakåt och innerverar den djupa ryggmuskulaturen samt huden på ryggen på respektive nivå

Ventral gren
De ventrala grenarna formar nn. intercostales 1 - 11 som löper runt bålen mellan revbenen och i bålens inferiora delar även vidare genom bukväggen, samt n. subcostalis (T12) som löper under costa XII
Dessa nerver innerverar intercostal- och bukmuskulatur samt ovanliggande hud

Nedre del av bukväggen
Den mest inferiora delen av bukväggen innerveras av n. iliohypogastricus och n. ilioinguinalis från övre delen av plexus lumbalis (L1)

19

Vilka är de viktigaste dermatomen på bålen?

T4
Ligger i höjd med bröstvårtan

T10
Ligger i höjd med naveln

L1
Ligger i höjd med ljumsken

20

Varför är dessa dermatom viktigast att kunna?

För att kunna räkna ut de andra

21

Vad innebär smärtvandring?

Smärtan kan “vandra”
Exempelvis vid en blindtarmsinflammation
Blindtarmen innerveras av T10, därför får man smärta i höjd med naveln, när blindtarmen egentligen sitter mycket längre ner

Diafragman innerveras av C4
Vi kan få smärta i diafragman (av en inflammerad gallblåsa)
Då tror hjärnan att vi har ont i nacken på grund av det C4 vanligtvis täcker huden vid nacken

22

Vilka hinnor har vi runt ryggmärgen?

De olika hinnorna ger ett bindvävsskikt som gör att allt i ryggmärgen hålls på plats

Dura mater
Den yttersta hinnan

Arachnoidea mater
Ligger djupt under dura mater
Lite mer luckert (aranoidea mater = spindelvävshinnan)
Utanför arachnoidea (men innanför dura mater) ligger likvorrummet med cerebrospinalvätskan (även så kallad likvor)

Pia mater
Allra längst in ligger pia mater

23

Hur försörjs ryggmärgen/ kotpelaren med blod?

Artärerna löper sedan på baksidan (arteria spinalis posterior) och på framsidan (arteria spinalis anterior)
Det blod som kommer in från aa. spinalis kommer inte räcka till för att försörja hela ryggmärgen utan det kommer även dit grenar (radicularis magna) som hjälper till

Arteria radicularis magna
På olika nivåer (för olika personer) finns det större artärer, exempelvis den största arteria radicularis magna
Arteria radicularis magna kommer direkt från aorta