Fall 20:2 Flashcards Preview

K2 NSPR Anatomi > Fall 20:2 > Flashcards

Flashcards in Fall 20:2 Deck (15)
Loading flashcards...
1

Vilka är musklerna som ger extension av fingrarna?

Interosseér och lumbricaler (intrinsic)
Extensor communis (extrinsic)

2

Vad innebär knapphålsdeformitet?

Intrinsicsenans ”fäste” (interosseér och lumbricaler) har lossnat från PIP-leden och luxerat volart
Detta resulterar i att intrinsicsenan iställer verkar som en flexor i PIP-leden
Detta leder till ökad tension i intrinsicsenan vilket leder till hyperextension i DIP-led

3

Vad innebär droppfinger?

Om man får en kraft mot en fingertopp kan intrisic extensorn slitas loss från sin infästning (basalt dorsalt på distala falangen)
Detta leder till att fingret “droppar”

4

Vad innebär svanhalsdeformitet?

Svanhalsdeformitet, här råder alltså obalans mellan extrinsic och intrinsic muskulatur där intrinsic är för kontraherad. Detta resulterar i en översträckt PIP-led och en flekterad MCP-led.

5

Vilka är benen i handen?

Distala falanger
Mediala falanger
Proximala falanger
Metakarpalben
Karpalben

6

Vilka olika leder finns i handen?

Distal interphalangial (DIP)
Det finns bara en muskel som kan extendera i DIP:led och det är flexor digitorum profundus

Proximal interphalangial (PIP)

Metacarpophalangial (MCP)

Carpometacarpal (CMC)

Radiocarpal (RC)

7

Vad gör annularligamentet i fingrarna?

Annularligamenten hjälper till att hålla ihop extrinsicflexorernas senor ute på phalangerna

8

Vad håller ihop extensorernas senor?

Retinaculum musculorum extensorum
Binder ihop extensornas senor

9

Vad är senfack i handen och vad gör dem?

Senorna går i respektive senfack

Mellan senorna som går i senfack 1 och 3 ligger den så kallade anatomiska snusgropen (fossa Tabatiérè)
Bildas av senorna från musklerna;
Extensor policis longus
Extensor policis brevis
Smärta här vid tryck skulle kunna indicera en båtbensfraktur

10

Vad är senskidor?

Senskidorna sitter ihop
Senskidorna innehåller senialvätska, detta syftar till att minska friktion

11

Varför är det extra dåligt att få en infektion i en senskida?

Om man får en inflammation i exempelvis pekfingret kan det sprida sig till andra delar också

Senskidan som omger de långa flexorsenorna till lillfingret är i regel kontinuerlig med den gemensamma senskidan för flexorsenorna i handflatan, som också ligger i nära anslutning till senskidan för m. flexor pollicis longus

En djup infektion i lillfingret kan därför via senskidan i lillfingret sprida sig till handflatan

Senskidorna i digits II - IV är däremot i regel separerade (diskontinuerliga) från den gemensamma senskidan i handflatan

12

Vad är specifikt för fästena för flexorerna i underarmen?

Senan till flexor digitorum profundus, den går genom ett litet hål genom senan till flexor digitorum superficialis vid den mediala falangen

13

Vad går i karpaltunneln och vad håller ihop det?

Det som går inuti är:

N. medianus

Djupa flexorsenor
Fyra stycken senor från m. flexor digitorum profundus

Djupa flexorsenor
Fyra stycken senor från m. extensor digitorum superficialis

Viktigt ligament som håller ihop karpaltunneln är:
Retinaculum musculorum flexorum (flexorretinaklet)

14

Vad är karpaltunnelsyndrom?

Inflammation av senorna i tunneln av att exempelvis spela piano eller användande av dator
Inflammationen påverkar n. medianus starkt vilket ger smärtsymtomen

15

Vad är Guyons kanal?

Utanför flexorretinaklet
Består av
A. ulnaris
N. ulnaris
V. basilika